Yoldaki Tuhaflık -Lübnan

Güvercin Kayalıkları, Beyrut
Güvercin Kayalıkları, Beyrut

Güvercinlerin İntihar Ettiği Kayalıklar

Beyrut deyince akla gelen ilk şey Güvercin Kayalıkları... Bir sabah gün doğumunda güvercin görmeyi umarak gittiğim bu kayalıkların hikâyesini hemen orada, yanı başında öğrendim.

Çok sayıda dinin ve mezhebin merkezi olan Lübnan’da farklı inançlar arasındaki evlilikler kısıtlı. Farklı bir dinden ya da mezhepten birine âşık olmanın bedeli ayrılık ya da aile tarafından reddedilme oluyor.

Güvercin Kayalıkları bu anlayışa takılan, sevdiğine kavuşamayan birçok gencin hayatına son noktayı koyduğu yer olmuş. Kimi yalnız kimi sevdiğiyle el ele bırakmış kendini Akdeniz’in sularına. Halk, sevgiliye olan bu bağı güvercinlerle özdeşleştirmiş; güvercin demiş ölenlere. Kim bilir belki de Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit’in simgesinin güvercin olmasından etkilenmişlerdir.

İncil’e Adını Veren Kent

 İncil’in de kastedildiği “bible” (kutsal kitap) sözcüğü adını bu kentten alıyor.
İncil’in de kastedildiği “bible” (kutsal kitap) sözcüğü adını bu kentten alıyor.

Lübnan dünyanın en eski kentlerine ev sahipliği yapan ülkelerden. Bunlardan biri de Biblos. İncil’in de kastedildiği “bible” (kutsal kitap) sözcüğü adını bu kentten alıyor. Geçmişte Müslümanların da yaşadığı şehir, iç savaşta değişime uğramış ve geriye yalnızca Hristiyanlar kalmış. Şehirde Osmanlı’dan da birçok eser bulunuyor.

Nüfusu Bilinmeyen Ülke

Ülkede cumhurbaşkanının Maruni Hristiyan, meclis başkanının Şii, başbakanın ise Sünni olması gerekiyor. Bu mutabakatın bozulmaması ve değişen nüfus yapısının dengeleri değiştirmemesi için ülkede uzun yıllardır sayım yapılmıyor.
Ülkede cumhurbaşkanının Maruni Hristiyan, meclis başkanının Şii, başbakanın ise Sünni olması gerekiyor. Bu mutabakatın bozulmaması ve değişen nüfus yapısının dengeleri değiştirmemesi için ülkede uzun yıllardır sayım yapılmıyor.

Yaklaşık dört yüz yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Lübnan’da son nüfus sayımı 1932 yılında yapılmış. Bu sayımdan sonra yapılan millî mutabakata göre, parlamentodaki koltuk dağılımından, en küçük memur atamalarına kadar her şey mezhep temelli kotalarla belirleniyor.

Ülkede cumhurbaşkanının Maruni Hristiyan, meclis başkanının Şii, başbakanın ise Sünni olması gerekiyor. Bu mutabakatın bozulmaması ve değişen nüfus yapısının dengeleri değiştirmemesi için ülkede uzun yıllardır sayım yapılmıyor. Zira 70 yıldır bölgeye göç eden Filistinliler nedeniyle nüfus yapısının Müslümanlar lehine değiştiği bilinen bir gerçek.

Fenike Alfabesinin Ana Vatanı

MÖ 1200 yılları civarında kullanılmaya başlandığı tahmin edilen Fenike alfabesinden önce insanlık tüm kayıtlarını çizdiği resimlerle tutuyordu.
MÖ 1200 yılları civarında kullanılmaya başlandığı tahmin edilen Fenike alfabesinden önce insanlık tüm kayıtlarını çizdiği resimlerle tutuyordu.

Günümüzde kullanılan birçok alfabenin atası olan Fenike alfabesinin kaynağı da Lübnan toprakları. MÖ 1200 yılları civarında kullanılmaya başlandığı tahmin edilen Fenike alfabesinden önce insanlık tüm kayıtlarını çizdiği resimlerle tutuyordu.

Fenikeliler her ses için bir sembol kullanarak Latin, Arap, Yunan, Kiril ve İbrani alfabelerinin de temellerini atmış oldu. Yunanlı tarihçi Heredot’un Fenikeliler dediği bu kavme Doğu milletleri de Kenanlılar demiştir.