Başka dünya öyküleri: kraliçe

İngilterör yıkılalı ve büyük Amarika'ya bağlanalı çok oluyordu ama kraliçe yine de ölmek bilmiyordu. Yeni Zeylanda'ya sürgüne gönderilmişti huzur içinde ölsün diye ama kraliçe orada da ölmemişti. Halk artık biraz eğlenmek istiyordu. Ciddi politikalardan, akılcı programlardan çok sıkılmışlardı. Yıldız savaşları bir türlü başlamak bilmemişti. Gotham City diye bir şehir kurulmamış Joker diye bir kötü belirmemiş doğal olarak Batman diye bir kahraman türememişti. Evrim evrim deniyordu ama insanlar hala Xmen olamıyordu.


Güray Süngü'nün aynı adlı yazısından alınmıştır.