Depremin sesi nereden geliyor?

Deprem anında duyulan korku ve gerilimi arttıran uğultulu ses nereden geliyor?