12 yıl eğitim çocuklara ahlaki olarak ne veriyor?

Eğitim meselesi, hemen her kesimin mutsuz olduğu ortak konulardan bir tanesi.Suç işleyen çocukların yarısından çoğu okuryazar olmayanlar. Öte yandan söz konusu çocuklardaki şiddet eğilimi olunca gözlerin ilk çevrildiği yer okul ve çevresi. Eğitim mecrası, çocukların nereye, nasıl gittikleri hususunda son derece kritik bir öneme sahip. Şahsi ve toplumsal huzuru sağlamanın, suça eğilimi azaltmanın, toplumu suça karşı koruyucu stratejileri geliştirmenin adresi de okuldur. Ancak 6 yaşında bir çocuğu ailesinden teslim alıp, 18 yaşında geri veren eğitim sisteminin 12 yıl boyunca yaptıklarıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. İlkokulda birinci sınıfa başlayan çocuk, 18 yaşında mezun olana değin çeşit çeşit eğitim sistemi denemelerine maruz kalıyor. Bir sürü metot denendi ama sonuç kimseyi mutlu edemedi. Hâl böyleyken çocuklardaki şiddet eğilimi konusunda hesabı sorulması gereken yerin öncelikle eğitim sistemi olduğu bariz. Çünkü bu eser daha ziyade onundur.Şiddet eğiliminde, şahsî vasıfların yanı sıra ailenin tutumu, toplumun yapısı ile eğitim sistemi ve medya gibi etkenler de var.