Türk bile olmayanlardan mülteci düşmanlığı

Türkler, tarih boyu birçok ulusla beraber barış içerisinde yaşadı ve Anadolu darda kalan pek çok milletin sığındığı son kale oldu.
Batı, ele geçirdiği toprakları yurt edinmek için soykırım yaparken Türkler kendisine sığınanlara barıma imkanı verdi ve fethedilen toprakları ihya etti. Bunun en güzel örneği ise Fransa sömürgesinde 150 yıl kalan Afrika ülkelerinde resmi dil olarak Fransızca kullanılırken Türklerin 400 yıl yönettiği Arap topraklarında Türkçe bilen birini bulmanın epey zor olması