Bir sayının sıfıra bölümü

Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır fakat bu işlem mekanik hesap makinesinde yapılırsa sonuç ne olur? İşte cevabı.