Her gün görüyoruz ama bu detayla daha önce görmediniz

Gözün ön bölümündeki saydam tabakanın arkasında bulunan iris, gelen ışığın miktarına göre genişleyip büzülerek ışık miktarını ayarlayan, sfinkter adı verilen daire şeklinde bir kas tabakasından oluşan bölümdür. İris göz bebeğinin büyüklüğünü de ayarlar. Bu muhteşem çekim ile irisi daha yakından tanımış ve işlevini öğrenmiş oluyoruz.