İtibar suikastı nedir?

İtibar suikastı, kelime anlamı olarak bir bireyin itibarına veya güvenilirliğine zarar vermek için kasıtlı ve sürekli bir çabadır. İki unsur, itibar suikastının ana bileşenini oluşturur: Bunlardan biri kasıtlı olması, ikincisi ise gerçekle bağdaşmayan bir iddiaya dayanması. Propaganda'da bu hafta itibar suikastı nedir ve ne değildiri işledik.