Muhteşem Süleyman ve psikolojik üstünlüğü 👑

Avrupa'ya karşı sağladığı ezici psikolojik üstünlükle Osmanlı İmparatorluğu'na altın çağını yaşatan, yaptığı reformlar ve kanuni düzenlemeleri ile çağının ötesindeki 'muhteşem' lider: Kanuni Sultan Süleyman.