Osmanlı tarihini değiştiren padişah

Osmanlı'nın 17. padişahı IV. Murad, 'Bağdat Fatihi' olarak adını tarihe yazdırdı. Sert kişiliği ve daha önce benzeri görülmemiş uygulamaları, onu diğer padişahlardan ayıran en önemli özellikleriydi. Osmanlı'ya tekrar yükselme devrini yaşatan, asileri ve zorbaları kontrol altına alan IV. Murad, tahta çıktığında küçük bir çocuktu. Annesi Kösem Sultan'ın gölgesinde geçen ilk saltanat yıllarında tanık oldukları, onu gelmiş geçmiş en otoriter padişahlardan biri haline getirdi.