Doğu-Batı Revakları / Mescid-i Aksa

Dört adet mermer sütundan oluşan Doğu Kemerleri, bir rivayete göre Abbasiler, diğer bir rivayete göre ise Memlüklüler döneminde inşa edilmiştir.Mescid-i Aksa'nın batı köşesindeki bu revaklar 1307-1336 yılları arasında inşa edildi ve halvethane ile medreselerden oluşuyordu. Zemin yüksekliği Mescid-i Aksa'nın zemininden biraz daha yüksekte duruyor. Günümüzde bu alanda kapılar, medreseler, Ürdün kralı Abdullah ve Filistin Bağımsızlık Hareketi önderlerinden Abdulkadir el-Hüseyni'nin mezarları bulunuyor.