Mazeret başarısızlığa götürür

'Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.”

Henry Clausen