Doğrudan yatırımlarda 15 kat artış

Doğrudan yatırımlarda artış, 2002 sonrası hız kazandı.
Doğrudan yatırımlarda artış, 2002 sonrası hız kazandı.

2002 sonrası dönemde yaşanan siyasi istikrar ve yapısal reformlar sayesinde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda adeta patlama yaşandı.

Türkiye’ye UDY girişi (Kümülatif, milyar dolar) ve uluslararası sermayeli şirket sayısı.
Türkiye’ye UDY girişi (Kümülatif, milyar dolar) ve uluslararası sermayeli şirket sayısı.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda en önemli kriterlerden biri siyasi ve ekonomik istikrardır. 2002 öncesinde Türkiye’de büyük bir siyasi istikrarsızlık yaşandığı için uluslararası yatırımlar Türkiye’ye gelirken çekimser kalıyordu. 2002 sonrasında sağlanan siyasi istikrar uluslararası yatırımcıların da Türkiye’ye ilgisini artırdı. Uluslararası doğrudan yatırım girişi 1980-2002 arasında sadece 15 milyar dolar seviyesindeyken 2003-2021 arasında ise Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım miktarı 239 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yüksek büyüme performansı, mali disiplin ve yatırımları teşvik eden düzenlemeler uluslararası yatırımlarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırdı. Esnek üretim altyapısı, bilgi birikimi, genç nüfusu gibi özelliklerinin yanında Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlardaki en büyük avantajı lojistik avantajı ve yakın pazar avantajı.

Türkiye'ye gelen UDY'nin sektörel dağılımı.
Türkiye'ye gelen UDY'nin sektörel dağılımı.

Ancak bu özellikleri 2002 öncesinde yatırım çekme noktasında pek de başarılı olamamış. 2002 öncesinde uluslararası yatırım kuruluşları ve şirketlerle sağlanan iletişim sayesinde Türkiye önceki yıllardan çok daha yüksek yatırım çekebilmeyi başardı. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılan adımlar arasında teşvik uygulamaları, vergi, gümrük ve danışmanlık düzenlemeleri de bu dönemde hayata geçirildi.

Türkiye’nin 2002 sonrasında en fazla yatırım çektiği sektörlerin başında yüzde 31,6 oranıyla finans sektörü geldi. Bunu yüzde 24,2 ile imalat ve yüzde 10,6 ile enerji sektörü takip etti.