Mutsuzluğun ekonomiye yıllık maliyeti 60 milyar TL

Mutsuzluk.
Mutsuzluk.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 yılı tartışma maddelerinden birisi ‘yalnızlık ve mutsuzluk’ konusuydu. Çünkü mutsuzluk sanki bir salgın gibi yayılıyor ve bunun da ekonomik sonuçları var.

Uluslararası araştırma şirketi Gallup’un 2019 Küresel Memnuniyet Araştırması, dünya genelinde mutsuz çalışan oranının yüzde 87, Türkiye’de ise yüzde 85 olduğunu ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında yayınladığı Mutluluk Endeksi’nde ise mutlu insanların oranı bir önceki yıla göre yüzde 6 düşerek yüzde 53’e geriledi.

Çalışan memnuniyeti şirketlerin performansını etkiliyor

London School Of Economics araştırmacıları 90’lı yılların ortasından bu yana çalışan verimliliği ve performans konularında gerçekleştirilen 339 araştırma verisini inceleyerek oldukça detaylı bir rapor ortaya koydu. Rapor çalışanların memnuniyeti arttıkça verimlilik yüzde 26 oranında artarken, çalışan sirkülasyonunun yüzde 25 azaldığı ortaya kondu. Personel değişiminin az olduğu, üretken çalışanlara sahip şirketlerde ise gelirlerin ortalama yüzde 16, müşteri sadakatinin ise yaklaşık yüzde 31 artış gösterdiği belirtildi.

  • Mutsuz çalışan oranı: %85
  • Türkiye'de çalışanların işyerinde geçirdikleri zaman: 1.832 saat