Seçim vaatlerinde ‘ekonomik’ çelişkiler

Ali Saydam.
Ali Saydam.

Bilindiği üzere AK Parti’nin ekonomi politik alanındaki vizyonu çok nettir. Herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak ideolojik yapı söz konusudur. Bu yapının ve Türkiye’nin ‘gelecek tasarımı’ ile ilgili ‘vaatler’in güvencesi de AK Parti hükûmetlerinin 21 yıllık icraatlarında saklıdır.

Millet İttifakı ve destekçilerinin bu alandaki birbirleriyle tamamen çelişen görüşlerini arkadaşlarımız araştırmışlar… Bakın liberal ekonomi, serbest piyasa ekonomisi, kamuözel sektör iş birliği gibi konularda marifet aktörleri birbirleriyle taban taban zıt, hangi görüşleri dile getirmişler…

Millet Ittifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni:

“2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız... Verimlilik, yüksek katma değer ve rekabetçiliğe dayalı sektörel politikalarımızla üretim yapısını ithalata bağımlı olmaktan kurtaracak ve ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturacağız… Uluslararası döviz rezervlerini güçlendireceğiz… Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.”

Kemal Kılıçdaroğlu:

“Ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkı sömüren sömürsün piyasa kendi dengesini bulur söylemine karşıyım. Türkiye’de toplumun belleğine yerleştirilen bu anlayış köleleştirmeye dönüştü. İnsanların geçim kaynaklarını korumak için devletin müdahil olması gerektiğine inanıyorum.” (21 Mayıs 2022, Maltepe Mitingi)

“Kamu İhale Kanunu’nu değiştireceğiz... Özelleştirme Kurumları’nı kapatacağız; kamulaştıracağız... Düyun-u Umumiye’yi çağrıştıran Borçlar Genel Müdürlüğü’nü kapatacağız… Ulusal Vergi Konseyi kuracağız… Vergiyi en çok asgari ücretliler ödüyor. Bu ayıptan da Türkiye’yi kurtaracağız. Asıl vergiyi ödemesi gerekenler faiz baronları.” (16 Mart 2021, Grup Toplantısı)

“Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra’dayım.” (2 Kasım 2022, Twitter)

“İktidarımızın ilk 3 yılında, en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek… Ayrıca yeri-yurdu, kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz.” (3 Aralık 2022, İkinci Yüzyıla Çağrı Programı)

“Yoksullaşma ve sömürü ortamı, koruyucu sosyal refah devleti politikaları ile aşılacak.” (CHP Parti Programı)

Meral Akşener:

“İYİ Yaşam Geliri Modeli projemizi hazırladık. Bu projeyle; 18-26 yaş arasındaki tüm gençlerimize, medyan gelirin, yarısının altında kalan, 4 milyon hanedeki kadınlara, 2021 fiyatlarıyla, aylık 1000 lira, İYİ Yaşam Gelir Desteği sunacağız. Bu projemizle; yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini azaltıp kişi başına düşen geliri de artıracağız.” (22 Aralık 2021, Grup Toplantısı)

“Serbest piyasa sisteminin her durumda kısıtlı kaynakları en etkin bir biçimde dağıtamadığı ve toplumsal ahengi bozacak boyutlarda gelir ve servet eşitsizliğine yol açtığı gerçeklerini göz ardı etmeden, özel mülkiyet, serbest girişim, serbest sözleşme ve çalışan haklarının evrensel hukuk kuralları ile güvence altına alındığı bir ekonomik yapıyı desteklemekteyiz… Ekonomik sistemin devlet bürokrasisi tarafından yürütülmesinin gerekli olduğuna inanmaktayız…

Yazının devamı Z Raporu 47. sayısında