Turizm gelirlerinde 4 kat artış

Arşiv.
Arşiv.

Turizm sektörü, en kırılgan sektörlerin başında geliyor. Zira ekonomik, sosyal ya da siyasi her türlü olumsuz gelişme turizm hareketliliğini olumsuz etkileyebilmekte.

Türkiye için özellikle de terör saldırıları turizm sektörü açısından oldukça olumsuz gelişmelere neden oldu. Terör saldırıları gibi gelişmeler geçmiş yıllarda Türkiye’nin turizm gelirlerini olumsuz etkilemiş olsa da bunun yanında belli bir seviyeye sıkışmış turizm gelirleri vardı.

Turizm yatırımları son 21 yılda büyük bir artış gösterdi. Ancak bunun yanında Türkiye’nin turizmi sadece deniz-kum-güneş turizminde yoğunlaşıyordu. Türkiye alternatif turizm türlerinde de büyük bir hamle gerçekleştirdi. Kültür, sağlık, doğa, gastronomi gibi alanlarda büyük bir atılım gösterdi. Özellikle de sağlık turizmi alanında paket programlar sayesinde Türkiye’ye gelen turist sayısı artırıldı. Sağlık turizmi alanındaki kişi başı harcama diğer turizm türlerine göre çok daha yüksek. 2015 yılında 395 bin civarında olan sağlık turizm alanındaki turist sayısı 2022 yılında 1 milyon 258 bine ulaştı. Sağlık turizmi gelirleri ise 2015 yılında 638 milyon dolar seviyesindeyken 2022 yılında 2 milyona dayandı. Bunun yanında gastronomi, doğa ve kültür turizmi alanında da Türkiye’nin gelirlerinde büyük artış yaşandı. Türkiye’nin turist sayısında ve turizm gelirlerindeki artışın arkasındaki en önemli unsurlardan biri de turist çekilen ülkelerin coğrafi dağılımda yaşanan çeşitlenme oldu. Farklı ülkelere yönelik tanıtım çalışmaları sayesinde Türkiye daha önce hiç turist ağırlanmayan ülkelerden de turist çekmeye başladı. Daha önce Rusya ve Avrupa ülkeleri ağırlıkta olurken bu ülkelere alternatif olarak Uzakdoğu ve Arap ülkelerinden de yoğun turist girişi sağlandı.