Özer Hurmacı'ya müjde: 6 aylık men cezası kaldırıldı

​Özer Hurmacı'ya müjde: 6 aylık men cezası kaldırıldı
​Özer Hurmacı'ya müjde: 6 aylık men cezası kaldırıldı

Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay men cezası verilen Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı.

Tahkim Kurulu Trabzonspor ile olan sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Özer Hurmacı'ya verilen 6 aylık men cezasını kaldırdı.

Tahkim Kurulu'nun Özer Hurmacı'yla ilgili verilen kararın tam metni:

  • "Davacı/karşı davalı futbolcu Özer Hurmacı'nın ve davalı/karşı davacı Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşl. A.Ş.'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.06.2017 tarih ve E.2016/656 - K.2017/263 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 21.12.2017 Perşembe saat 14.00'te futbolcu Özer Hurmacı'nın ve taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Tarafların sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;- Davacı/karşı davalı futbolcunun itirazlarının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun asıl ve karşı dava yönünden verdiği kararların ortadan kaldırılmasına,a) Asıl Dava Yönünden;- Asıl davanın kısmen kabulüne,- Davacı/karşı davalı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile 956.666,66 TL alacağın;350.000,00 TL'sinin 01.06.2016,350.000,00 TL'sinin 01.08.2016,256.666,66 TL'sinin 22.08.2016 tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesih tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 3.362.658,34 TL fesih tazminatının ihtar tarihi olan 22.08.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,- Davalı/karşı davacı kulüp tarafından 01.08.2016 tarih 27 sayılı karar ile davacı/karşı davalı futbolcu aleyhine verilen toplam 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline,- Asıl dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,b) Karşı Dava Yönünden;- Karşı davanın reddine,- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesihte haklı olduğunun tespitine,- Davalı/karşı davacı kulübün sportif ceza talebinin reddine; davacı/karşı davalı futbolcu hakkında PFSTT'nin 30/1, 2 maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına,- Davalı/karşı davacı kulübün fesih tazminatı talebinin reddine,- Karşı dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir."