İsrail’i ateistler kurdu, meşru bir devlet değil

SÜLEYMAN ŞAHİN

İsrail ve Siyonizm karşıtı paylaşımlar yapan @_DavidAsher hesabını ne zaman takibe aldım, farkında değilim. İşin aslı, kendisinin iddia ettiği gibi “Türk asıllı bir Yahudi” olduğunu da bilmiyordum. Geçenlerde meşhur Filistinli dönme, Siyonist Mark Halava “Hey sen, kendini Yahudi olarak gösterip Türkiye’den saçma tivitler atan adam” deyince öğrendim böyle olduğunu. ‘Madem öyle, şu DAVID ASHER ile bir mülakat yapayım’ dedim. Güvenlik gerekçesiyle fotoğrafını vermekten kaçınan DAVID, Siyonistlerden ciddi tehditler aldığını söylüyor.

Sıradan bir Yahudi için İsrail ne ifade eder? Kutsal bir devlet mi, ya da başka bir şey mi?

Sıradan bir Tevrat Yahudi’si için şu an günümüzde mevcut bulunan İsrail devleti laik ve din dışı bir devlettir. Kurucuları Yahudiliğe bile inanmayan ateistlerdir. Bugünkü İsrail devletinin bizim için hiç bir bağlayıcılığı yoktur.

Siyonizm bir Yahudi ideolojisi değil mi yani?

Siyonizm, Musevilikle ile alakası olmayan kendini Yahudi olarak adlandıran ama aslında inançsız kişiler tarafından 100 yıl önce uydurulmuş milliyetçi bir ideolojidir. Bu ideolojinin fikir babası Thedor Herlz dinsiz, inançsız bir Yahudi idi. Yahudi olmak dindar olmak demek değildir. Her Yahudi Tevrata inanmaz.

‘YAHUDİLERİN DEVLET KURMASI DİNEN YASAK’

İsrail devletini kuranlara baktığımızda çoğunun seküler-sosyalist kimlikli insanlar olduğunu görüyoruz. Kendine “Tevrat devleti” diyen bir yapı için tuhaf değil mi bu durum?

İsrail bir Yahudi devleti değil zaten, olamaz da... Çünkü biz günahlarımızdan dolayı sürgün edildik ve kutsal topraklara toplu halde yerleşip devlet kurmamız hem Tevrat hem de Talmud tarafından yasaklandı. Eğer bir gün Yahudi din devleti kurulacaksa bunu ilahi bir yönlendirmeyle gelecek olan Moşiyah yapacaktır.

Kim bu Moşiyah?

Siz ona “Mehdi” diyorsunuz.

Harediler olarak bilinen dindar Yahudiler İsrail’i sevmediklerini söylüyorlar ama pek çoğu orada yaşıyor. Sizce de bu bir çelişki değil mi?

Siyonistler Yahudi toplumunu İsrail’in din devleti olduğuna ikna ederek dünyadaki özellikle dindar Ortodoks Yahudilerden Aliyah yani kutsal topraklara hicret etmelerini istedi. Buna inanıp İsrail’e gelen Yahudiler zamanla bu devletin Yahudi din devleti olmadığını gördüklerinde kandırıldıklarını anladılar.Fakat artık geriye dönecekleri bir yer de kalmamıştı. Onlar da bu topraklarda kalıp İsrail yönetimine dâhil olmadan yaşamayı seçtiler. Fakat İsrail bu ülkede yaşayanların kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak onlara baskı kurdu. Özellikle Harediler hedef gösterildi. Haredilerin birçoğu Osmanlı zamanından beri zaten orada yaşayan bir topluluktu. Bir kısmı da henüz İsrail devleti yokken geldi.

Harediler kutsal topraklarda Müslümanlar ile uzun süre huzur içinde yaşadılar.

David Asher

‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BİR SİYONİST PROJE’

Harediler İsrail ordusuna karşı Kudüs’te büyük bir eylem yaptı. İsrail ordusuyla aranızdaki mesele nedir?

Harediler din dışı uygulamaları nedeniyle İsrail ordusuna hizmet etmek istemiyorlar. Ayrıca Tevrat’a aykırı olduğu halde kadınlar askere alınıyor. IDF, Musevilikle ile alakası olmayan din dışı bir ordudur.

İsrail işgaline karşı bağımsız bir Filistin’i savunan Yahudilerin olması gerçekten ilginç. Peki, sizce Filistin sorunu nasıl çözülür?

Bizim açımızdan Kutsal topraklarda tek çözüm mevcut. O da 1948 yılı öncesine geri dönmek ve denizden karaya tüm işgal edilen toprakların Filistin toplumuna iade edilmesi. İki devletli çözüm de aslında bir Siyonist projesi. Zaten bugünlerde yapılan tüm icraatlar ve atılan adımlar bu projenin bir aldatmaca olduğunu apaçık gösteriyor. Siyonistler ve onlara kanarak Tevrat’a karşı çıkan milliyetçi / ırkçı sözde Yahudiler asla barış istemezler.

Yeryüzünde başkalarına ait toprakları işgal edip bir de mağdur olduğunu iddia eden tek toplum İsrail toplumudur.

Bu harita İsrail'in, Filistin'i nasıl işgal ettiğinin en çarpıcı ifadesi...

‘TÜRKİYE İÇİN GİZLİ TEHDİT’

Yahudileri İspanyol Engizisyonu’ndan kurtaran Türkler değil miydi? İsrail’in bugün Yahudilere büyük zulümler etmiş Engizisyon Avrupası ile iş tutup Türkleri düşman ilan etmesine ne diyeceğiz? Bu bir Stockholm Sendromu mu?

İspanya’dan Türkiye’ye gelen Yahudiler, zamanla Siyonist aldatmacalara kanarak kendilerini Haçlı soykırımından kurtaran Osmanlı’ya ihanet ettiler. Bugünkü Sefaradlar, maalesef Avrupa hayranı Siyonistler olup çıktılar. Türkiye’deki gizli tehdit, işte bu Siyonistleşmiş Sefarad Yahudileridir. Türkiye bu topluma dikkat etmeli. Bunlar çok iyi mağdur rolü yaparak sizleri kandırabilir.

Kripto olmayı iyi bilirler. Tüm din dışı ritüelleri Yahudiliğe sokanlar da bunlardır.

Siyonizm karşıtı Yahudiler olarak Türkler veya Araplar ile bu yönde birliktelik kurmaya hiç çalıştınız mı?

Osmanlı dönemindeki bir anlayış olursa Araplar, Türkler ve Yahudiler tekrar birlikte huzur içinde yaşayabilir. Eğer benim hesabımı takip ettiyseniz ve Naturei Karta hareketini biliyorsanız diğer insanlarla iyi ilişkiler kurduğumuzu görebilirsiniz. Bizler Filistin’de Hamas ile görüştük. Türkiye ve İran ile de görüşmeler yaptık. Bizim Müslümanlarla sorunumuz yok.