Ürün güvenliği düzenlemesi

HABER MASASI GERÇEK HAYAT 1 DAKİKADA OKUNUR

Vatandaşın güvenilir ürüne ulaşmasını sağlayacak olan ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Ürün güvenliğini kapsayan yasa teklifinde internet, sosyal medya ve Instagram’dan yapılan satışlara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler de yer alıyor. Ancak şunu belirterek yöneltelim suallerimizi. Bu mevzuatta bizler düşünülerek değil, AB’nin bir şartı olarak karşımıza çıkıyor bu kanun teklifi.

AB üyesi olmayan ülke insanlarını da kapsamıyor. Tuhaf ama insanların hâlâ Avrupalı, Asyalı, Afrikalı vs. gibi sınıflara bölündüğünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Anlayacağınız dünyada değişen hiçbir şey yok.

Ürün güvenliği nedir?

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki hayat ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması ürün güvenliği olarak niteleniyor.

Düzenlemenin amacı ne?

Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemek.

Teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek.

Hangi ürünler düzenleme kapsamına girecek?

Piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsayacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler bu düzenleme kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılacak. AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler, bu düzenlemenin kapsamı dışında kalacak.

Dikkat edilecek kriterler neler olacak?

Yetkili kuruluş, teknik düzenlemeleri, insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması ya da enerji verimliliğinin sağlanması gibi bir kamu yararını gözeterek, rekabeti engellemeyecek şekilde ve gözettiği amacın ötesine geçmeyen, uygun, orantılı, açık ve uygulanabilir olacak şekilde hazırlayacak ve uygulayacak.

Uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden satışının yapılması halinde, ilgili kuruluşa bildirilecek.

Güvenli olmayan ürünlerin tespiti nasıl gerçekleşecek?

Teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek. Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacak.

Güvenli olmayan bir ürünün satılması durumunda ne olacak?

İmalatçı veya ithalatçı ürünü piyasaya kendisinin arz etmediğini, uygunsuzluğun dağıtıcının veya üçüncü bir tarafın ürüne müdahalesinden veya kullanıcıdan kaynaklandığını, üründeki uygunsuzluğun teknik düzenlemelere veya diğer zorunlu teknik kurallara uygun olarak üretilmesinden kaynaklandığını ispatladığı takdirde ürün tazminat sorumluluğu kalkacak.

İnternetten satılan ürünlerde süreç nasıl işleyecek?

Uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden satışının yapılması halinde, ilgili kuruluşa bildirilecek. Söz konusu içeriğin 24 saat içerisinde çıkarılmaması halinde içeriğe erişim engeli gelecek.