Biyo Kentsel Perde: Photo.Synth.Etica.

 Photo.Synth.Etica.
Photo.Synth.Etica.

İrlanda'nın başkenti Dublin’de Printworks Binası'nın cephesinde sergilenen ve sektöründe bir ilk olan Photo.Synth.Etica; yaşam döngüsünün sonuna kadar 0 karbon salınımı yaparak atmosferden 20 büyük ağacın üretimiyle eşdeğer miktarda CO2 yakalıyor ve depoluyor.

PhotoSynthetica, güneş enerjisini kullanarak CO2 salınımını gidermek amacıyla tasarlanan bir ‘kentsel perde’ olarak tasarlanıyor. Londra merkezli mimari ve kentsel tasarım firması ecoLogicStudio tarafından Avrupa Birliği'nin en önemli iklim çalışmalarını yürüten Climate-KIC gibi paydaşlarla birlikte üretilen biyo kentsel perde; küresel iklim sorunlarına çözüm olmak amacı ile geliştirildi.

Photo.Synth.Etica’nın modülleri; sistemi içerisindeki alg kültürleri ile CO2 moleküllerini ve hava kirleticilerini yakalayarak biyokütleye dönüşmelerini sağlıyor. Elde edilen biyokütle; biyoplastik hammadde, biyoyakıt, gübre ve süper gıda üretiminde kullanıma elverişli hale geliyor. Sürecin başındaki filtrelenmemiş şehir havası işlem gerçekleştikten sonra filtreli oksijene dönüşerek her modülün tepesinden mikro iklime veya binanın iç kısmına salınıyor.

Yapıları, biyo-enerji santrallerine dönüştüren PhotoSynthetica.
Yapıları, biyo-enerji santrallerine dönüştüren PhotoSynthetica.

16 modülden oluşan 2 x 7 metre ölçülerindeki prototip Dublin’de bulunan tarihi binanın birinci ve ikinci katını kaplıyor. PhotoSynthetica; yapıları, biyo-enerji santrallerine dönüştürerek karbon salınımını engellemesi ile mimarlık alanında fütüristik bir yaklaşımla yapıları sürdürülebilir kılıyor.

Photo.Synth.Etica gelecekte farklı bölgelerde yapılara giydirilerek karbon salınım değerlerinin izlenebileceği bir veri havuzu oluşturmayı da sağlayacak. Ayrıca güneşe maruz kalma, mikro iklim koşulları ve diğer sahaya özgü parametrelere bağlı olarak değişim gösteren alg kültürlerinin performansı da kullanıcılar için dijital sistem üzerinden izlenebilir hale getirilecek.