Doğaya bir atıf: Organik Mimari

Peter Cook ve Colin Fournier tarafından tasarlanan 'Dost Uzaylı'; lakabıyla Kunsthaus Graz yapısı.
Peter Cook ve Colin Fournier tarafından tasarlanan 'Dost Uzaylı'; lakabıyla Kunsthaus Graz yapısı.

Organik mimari, yapılar ile doğa arasındaki uyumu desteklemeyi savunur. Binanın, dekorun ve çevrenin bir kompozisyon oluşturmasını ön görür. İnsanın doğa ile savaşına karşı bir barış teklifi sunar. Çevresinde uyum sağlayacağı veriler olmadığı zamanlarda ise, doğayı taklit ederek ona göndermeler yapar.


Bir organik mimari örneği, Şelale Evi, Frank Lloyd Wright.
Bir organik mimari örneği, Şelale Evi, Frank Lloyd Wright.

Organik mimarinin kurucusu, bu kavramı ilk ortaya atan Frank Lloyd Wright olarak kabul edilir. Organik mimari, yapının çevreyle uyumunu ifade eder. Binayı, dış mekandan içerdeki aydınlatma elemanlarının tasarımına kadar tüm detaylarıyla bir bütün olarak ele alır.

Mimar Kendrick Bangs Kellogg'un Çöl Evi tasarımı.
Mimar Kendrick Bangs Kellogg'un Çöl Evi tasarımı.

Bu yaklaşımla birlikte organik mimaride, doğadan ilham alan, esnek, akışkan, kendi içinde ve doğayla ahenk oluşturan, müziğin ritmiyle dans eden, yenilikçi yapılar ortaya çıkar. Bu tasarımlar, çevresinden bağımsız ya da çevresinde egemenlik kuran oluşumlara karşı bir duruş sergiler. Bu yapılarda, doğayla uyum içinde olan taş, toprak, ahşap gibi malzemeler sıklıkla tercih edilir.

Bir ağaç evde yaşıyormuş hissi vermek için Robert Harvey Oshatz tarafından tasarlanan Wilkinson Konutu.
Bir ağaç evde yaşıyormuş hissi vermek için Robert Harvey Oshatz tarafından tasarlanan Wilkinson Konutu.

Organik tasarımlarda, zaman zaman dekoratif işlemelerde bitki motifleri kullanılarak doğaya gönderme yapılır.

Heatherwick Studio tarafından İngiltere'de yapılan Doğu Sahil Kafesi.
Heatherwick Studio tarafından İngiltere'de yapılan Doğu Sahil Kafesi.

Bu mimari üslup, doğaya hizmet eden ve doğanın sunduğu imkanları kullanan sürdürülebilirlik kavramıyla içe bir tavır içindedir. Organik mimari doğrultusunda tasarlanan binalar, bulunduğu çevre ile aidiyetlik hissini yakalayan, sade, işlevsel ve zarif olmayı hedefler.

Harran Evleri, Şanlıurfa.
Harran Evleri, Şanlıurfa.

Organik mimariye örnek olarak verilebilecek olan Harran evleri; yazın serin, kışın sıcak tutmasını sağlayan, doğada bulunan, kerpiç ve taş kullanılarak yapılır. Kubbeli yapılar, çevre sıcaklığı baz alınarak tepede ve duvarlar üzerinde küçük boşluklar bırakılarak havalandırılır.

Kubbenin ortasındaki havalandırma boşluğu.
Kubbenin ortasındaki havalandırma boşluğu.

Evler, küçük kubbeli odaların içerden birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Yapı, dışardan bakıldığında, topraktan yükselen, kendiliğinden var olmuş tümsek izlenimi verir. İnsanın barınma ihtiyacını doğayla bütünlük içinde çözümleyen bu yapı, türün öne çıkan örneklerindendir.

Tek avluya açılan evlerde akrabaların birlikte yaşadığı düşünülür.
Tek avluya açılan evlerde akrabaların birlikte yaşadığı düşünülür.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve tarihi 250 yıl öncesine dayanan bu evler, içerden ve dışardan balçıkla sıvandığı için bugüne kadar ulaşır.

Heykel Ev/ Sculpture House, Jacques Gillet.
Heykel Ev/ Sculpture House, Jacques Gillet.

Heykel Ev, 1967'de Jacques Gillet tarafından tasarlanır. Betonarmenin sınırları zorlanarak tasarlanan konut, ilk insanların yaşadığı mağara evlerini andırır. Yapı, katı kütlesel bir form yerine kabuk izlenimi veren asimetrik bir formda tasarlanır.

Yapı doğanın içinde adeta asimile olur.
Yapı doğanın içinde adeta asimile olur.

Doğadan ilham alınarak yapılan eser, sonradan yapılmış gibi değil de, bölgede var olan mağaralar üzerine yapılmış birkaç dokunuşun ürünüymüş gibi bir izlenim verir.

Mağara ev.
Mağara ev.

Merdivensiz çıkılan katlar.
Merdivensiz çıkılan katlar.

Yapı, çatısına kadar yosun ile kaplanarak çevresindeki ağaçlarla bütünlük sağlar. Çelik strüktürlerle desteklenen yapı, doğanın eksik olan parçasını tamamlar niteliktedir. Merdiven bulunmayan projede, kullanıcılar üst katlara çıkarken kayalara tırmanırcasına yapılan rampaları kullanır. Dış mekana açılan pencereler, uzun ve geniş yapılarak iç-dış kavramları ortadan kaldırılıp yapıya esneklik kazandırılır.

Casa Mila, Antoni Gaudi, Barselona.
Casa Mila, Antoni Gaudi, Barselona.

Mimar Antoni Gaudi tarafından tasarlanan organik yapı, 1910 yılında Barselona şehrinde tamamlanır. Dalgalı formu ile bina, doğal taşların ustaca şekillendirilmesinden dolayı "Taş Ocağı" lakabıyla da anılır.

İç mekan dekorasyonu.
İç mekan dekorasyonu.

Çatıdaki heykelimsi bacalar.
Çatıdaki heykelimsi bacalar.

Cephe boyunca devam eden dalgalı form, yapıya parçalar halinde değil de yekpare bir şeklide oluşmuş izlenimi verir. Yapının bu hali, organik mimarinin kendi içinde var olan ahengiyle bütünlük oluşturma ilkesine öncülük eder.

İç mekanda kullanılan renk seçimleri ve desenler doğada olma izlenimi verir.
İç mekanda kullanılan renk seçimleri ve desenler doğada olma izlenimi verir.

Galeri boşluğu.
Galeri boşluğu.

Yapının adeta bir heykel gibi tasarlanan bacaları ve Art Nouveau işlemeli balkon korkulukları gibi detayları da incelikle ele alınır.

Sonsuzluk işareti.
Sonsuzluk işareti.

İki dairesel avlu etrafında sonsuzluk sembolü (∞) şeklinde tasarlanan yapı, 1984'te, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne alınır.

Radhuset Metro İstasyonu, İsveç.
Radhuset Metro İstasyonu, İsveç.

Organik mimariye bir başka örnek olan İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan istasyon, sanatı metroya yerleştirerek "halkın günlük yaşamında kolaylıkla erişebileceği bir sanat" fikri olarak ortaya çıkar.

Sanatçıların dokunuşuyla oluşturulan mağara.
Sanatçıların dokunuşuyla oluşturulan mağara.

Birçok sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu ve 1975'te açılan istasyon, yer altındaki ana kayanın kullanılmasıyla, doğanın sunduğu imkanlarla yapılır. Ana kayanın derinliklerine indiren yürüyen merdiveniyle yapı, doğada denk geldiğiniz bir mağara atmosferine sahip.

İstasyon, ‘Sanat toplum içindir.’ ifadesinin hayat bulmuş hali gibidir.
İstasyon, ‘Sanat toplum içindir.’ ifadesinin hayat bulmuş hali gibidir.

Bulunduğu çevreyi yok sayıp tamamen betonarme bir istasyon inşa etmek yerine; ana kayanın tasarıma dahil edilmesi, organik mimarinin tüm yapısal ögelerde kullanılabileceğini gösterir. İstasyonun bugünkü halini almasında Karl-Olov Björk ve Anders Aberg gibi sanatçıların büyük etkisi bulunur.

Bavinger Evi, ABD.
Bavinger Evi, ABD.

Yapı, 1955'te, ABD'de Bruce Goff tarafından tasarlanır.

Çatı üstünde yürünebilecek bir rampa tasarlanır.
Çatı üstünde yürünebilecek bir rampa tasarlanır.

Vaziyet planı.
Vaziyet planı.

Malzemenin tüm imkanlarını kullanan Goff, yerel demir taşından yapılan duvarlar arasına cam kırıntıları yerleştirir. Bulunduğu yerdeki topraktan doğmuşçasına sarmal bir formla, yaklaşık 30 m yükselen yapının zemininde kullanılan taşlar, arazi ile bütünlük oluşturur.

Masallardaki gökyüzüne ulaştıran sarmaşığı andıran çatı örtüsü, kablolar ile yeryüzüne bağlanır.
Masallardaki gökyüzüne ulaştıran sarmaşığı andıran çatı örtüsü, kablolar ile yeryüzüne bağlanır.

Bu sarmal çatı, merkezdeki çelik direğe bağlanarak kablolarla desteklenir. İç mekanda, bölücü duvarlar yerine farklı kotlar ve perdeler kullanılarak işlevler, birbirinden ayrılır. Böylece yapı, daha esnek bir kullanım olanağı sunar.

İç mekanda, odaları birbirinden ayıran kot farklılıkları.
İç mekanda, odaları birbirinden ayıran kot farklılıkları.

Merdiven.
Merdiven.

Organik mimari meraklısı olan Bruce Goff'un bu yapısı, doğaya dönüşün bir simgesi haline gelir.

Mağara evden dışarı açılan pencere.
Mağara evden dışarı açılan pencere.

Tüm bu örneklerin ışığında organik mimari için; insanın barınma ihtiyacı ile doğal çevre arasındaki uyumu destekleyen bir mimarlık felsefesidir denebilir.