Farklı kullanımlara imkan sağlayan esnek konut: HS77 Stuttgart Apartments

HS77 Stuttgart Apartments.
HS77 Stuttgart Apartments.

VON M mimarlık ofisi, farklı kullanımlara altyapı sunan esnek planlı ikiz müstakil bir konut tasarladı. HS77 Stuttgart Apartments, kullanımının imkansız görüldüğü dik bir arazide geliştirildi. Zor arazideki esnek tasarımın, yüksek konut tarzına cevap vermesi amaçlandı.

Minimal tasarım, esnek planlamanın yanında temiz ve ferah bir atmosfer oluşturuyor.
Minimal tasarım, esnek planlamanın yanında temiz ve ferah bir atmosfer oluşturuyor.

Her geçen gün, dünya üzerindeki topraklar insanların yerleşimi için yetersiz bir hale geliyor. Birçok şehir ve toplulukta barınma alanı giderek azalıyor. Şehirlerin inşasının büyük oranda tamamlanmış olarak algılanmasına rağmen mevcut alan yerleşimleri genellikle doğru yerde konumlanmıyor. Bu nedenle sorunlar ve yeni yerleşimler gerekiyor.

Metalik ızgara korkuluklar, prekast cepheyle birlikte endüstriyel bir karakter oluşturuyor.
Metalik ızgara korkuluklar, prekast cepheyle birlikte endüstriyel bir karakter oluşturuyor.

Özellikle gelişen yerleşim yerlerinde yaşam alanlarına duyulan ihtiyaç sürekli artıyor. Yerel ekonomik sebepler nedeniyle şehirlerdeki mevcut alanların fiyatları etkileniyor. Alman Federal İstatistik Ofisi, 1962’den bu yana Almanya’daki inşaat arazisi fiyatlarının gelişimini kaydediyor. İstatistiklere göre 55 yılda arsa fiyatları %2308 artış gösteriyor. Arsa fiyatlarıyla birlikte inşaat maliyetleri de artıyor.

Arka cephe, yeşillik kaplı bir yamaca bakıyor.
Arka cephe, yeşillik kaplı bir yamaca bakıyor.

Pandemi süreci, yaşam alanlarının yapısal konfigürasyonunu yeniden ele almamız gerektiğini gösteriyor. Mimari modernizmin yaşam alanlarımız için önerdiği; üretim, yeniden üretim ve rekreasyon birlikteliğinin uygulanması ve sürdürülmesinin zorluğu anlaşılıyor. Ancak bunun aksi bir yapılaşma farklı yaşam türlerine ihtiyaç duyan kat planları gerektiriyor. VON M; konutların, kullanıcıların farklı tipte ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve tekrar ayarlanabilir olmasını savunuyor. Bu amaçla tasarlanan esnek kat planları, büyüyen veya küçülen aile gruplarının tek konutta yaşamını sürdürmesine olanak tanıyor.

Yamaçla bina arasındaki küçük avlular özel dış mekanlar sunuyor.
Yamaçla bina arasındaki küçük avlular özel dış mekanlar sunuyor.

Konut bloğu, Stuttgart'ın güneyindeki Heslach bölgesindeki boş arazilerden birinde tasarlanıyor. Güneye doğru keskin bir şekilde yükselen bir yamaçta yer alan arazide, topoğrafya nedeniyle inşaat yapmanın imkansız olduğunun düşünülmesi sebebiyle alan boş kalıyor. Arazinin aşırı eğimi nedeniyle binanın üç katı, toprak altında kalıyor.

Bina ile sokak arasında kademeli küçük teraslar bulunuyor.
Bina ile sokak arasında kademeli küçük teraslar bulunuyor.

VON M, her biri neredeyse kare bir kat planına sahip iki benzer konut tasarlıyor. Tasarım, doğudaki komşu binanın saçak yüksekliğini ve bina derinliğini referans alıyor. Ayrıca betonarme gerekliliği nedeniyle planlama ve inşaat maliyetlerini düşük tutan bir tasarım kurgusu geliştiriliyor. Dubleks yapıyı karakterize eden prekast beton elemanlar, basit detaylar ve derzler ile bir araya getiriliyor.

İç mekanda kullanılan malzemeler ham şekilde bırakılıyor.
İç mekanda kullanılan malzemeler ham şekilde bırakılıyor.

Mimari ekip, betonun yüksek CO2 emisyon değeri nedeniyle yapının gelecekteki farklı kullanımlara uyarlanabilir olmasına özen gösteriyor. Farklı kat planı kullanımlarını mümkün kılmak amacıyla sağlam beton kabuk için esnek bir iç mekan tasarlanıyor. Küçük karelerden oluşan kat plan şeması, farklı iç mekan seçeneklerine izin veriyor. Işık perdeleri, ahşap bölmeler ve sabit dolaplar plan şemasını destekliyor.

Döşemeye gömülü ahşap parçalar, konutun bölümlenmesi için referans çizgileri sunuyor.
Döşemeye gömülü ahşap parçalar, konutun bölümlenmesi için referans çizgileri sunuyor.

Kare kat plan şeması, duvarlara ek olarak zemin döşemesi ile destekleniyor ve odaların şekillenmesini sağlıyor. Bu sayede konutun esnek planlaması vurgulanıyor ve sakinlere plan varyantlarını etkili kullanmak için tasarlanan bir şema gösteriliyor.

Metalik ve beton yüzeyler, gri bir renk paleti tanımlıyor.
Metalik ve beton yüzeyler, gri bir renk paleti tanımlıyor.

Her iki yarı müstakil konut hacmi dışarıdan birer ikiz yapı gibi gözüküyor. Prekast beton cephe, küçük ön bahçeler, tabandan tavana uzanan geniş açıklıklar, sundurmalar ve küçük teraslar yapıların ana karakterini oluşturuyor. Prekast betonun endüstriyel karakteri, Fransız balkonlardaki ve terasların metal korkulukları ile destekleniyor. Cephe bir bütün olarak sokağın dik eğimini takip ediyor ve takip boyunca cephe bileşenlerinin hassas derzleri detaylı planlamayı vurguluyor.

Yaşam alanları geniş açıklıklar sayesinde bol miktarda gün ışığı alıyor.
Yaşam alanları geniş açıklıklar sayesinde bol miktarda gün ışığı alıyor.

Odalar, mahremiyet seviyelerine göre konumlandırılıyor. Sokağın kamusallığından yatak odasının özel yaşamına doğru bir yerleşim planlanıyor. Sokak ve konut arasında yer alan teras, araba yolu ve ön bahçe uzamsal bir eşik oluşturuyor. Zemin katta, hem iki tekerlekli araçlar için bir park yeri hem de misafir odası olabilen çok amaçlı bir oda bulunuyor. Arkadaki yamaç tarafında iki adet depolama alanı ve bir misafir tuvaleti yer alıyor. Merdivene bir galeri boşluğu eşlik ediyor ve bu galeri boşluğu, daha sonraki bir aşamada gerekirse bir asansöre yer sağlıyor. Dış cephenin endüstriyel karakteri burada korkuluklar ve ızgaralar ile devam ediyor.

Islak hacimler minik kare seramik ile kaplanıyor.
Islak hacimler minik kare seramik ile kaplanıyor.

Yamaç tarafından sağlanan giriş doğrudan açık planlı mutfağa sahip yaşam alanına çıkıyor. Mutfak ile yaşam alanı, arzu edildiği takdirde ahşap bir duvar ile ayrılabilir şekilde geliştiriliyor. Kendi yemek alanı bulunan mutfak ve dış mekana doğrudan bağlanan yaşam alanı geçirgen açık bir plan sunuyor. Yamacın olduğu tarafta, her iki konuta özel dış mekanlar sağlayan ve dışarıdan bakışlara izin vermeyen küçük avlular bulunuyor. Üst kat da açık planlı geçirgen yaşam alanı olarak kullanılabiliyor.

Üçüncü katta yer alan küçük balkonlar, iç mekanla bütünleşirken bölgenin manzarasını sunuyor.
Üçüncü katta yer alan küçük balkonlar, iç mekanla bütünleşirken bölgenin manzarasını sunuyor.

Batı tarafında yer alan konutta, OMA'nın Maison à Bordeaux tasarımına atıfta bulunan büyük bir yuvarlak pencereye sahip banyo bulunuyor. En üst katlar, her iki birimde de yapısal olarak aynı şekilde geliştiriliyor. Sokağa bakan alanda, bir oda ve bir diğer banyo içeren açı bir stüdyo yer alıyor. Ek olarak binalardaki küçük teraslar, Heslach'ın üzerinden Hasenberg'e kadar uzanan bir manzara sunuyor.

İsteğe bağlı iç mekanlara eklenebilen duvarların yerleşimini gösteren aksonometrik diyagram.
İsteğe bağlı iç mekanlara eklenebilen duvarların yerleşimini gösteren aksonometrik diyagram.
Vaziyet planı.
Vaziyet planı.
Zemin kat planı.
Zemin kat planı.
Birinci kat planı.
Birinci kat planı.
İkinci kat planı.
İkinci kat planı.
Üçüncü kat planı.
Üçüncü kat planı.
Kesit.
Kesit.
Ön cephe görünüşü.
Ön cephe görünüşü.
Arka cephe görünüşü.
Arka cephe görünüşü.
Proje

HS77 Stuttgart Apartments

Mimar

VON M

Alan

476 m²

Yıl2022
Konum

Stuttgart, Almanya

Baş mimar

Márcia Nunes

Fotoğraf

Zooey Braun