Farklı yaşam biçimleri: Bonpland Evi 2169

Bonpland Evi 2169.
Bonpland Evi 2169.

Adamo - Faiden Architects, 2018’de Buenos Aires’te Bonpland Evi’ni tasarladı. Mimarlar yapıda, mekansal bir homojenliğin içerdiği çeşitli kullanımları ele almaya çalışıyor. Her mekânı kimin ne için kullanacağına dair senaryolar üreterek planlıyor. Küçük ölçekte geliştirilen fikirler, kent hayatını değiştirme yolunda öncülük ediyor.

Ön cephe illüstrasyonu.
Ön cephe illüstrasyonu.

Adamo - Faiden Architects, Sebastián Adamo ve Marcelo Faiden tarafından 2005 yılında Buenos Aires'te kuruluyor. Arjantinli tasarım ofisi, malzeme bilgisinin yeniden düzenlenmesine dayalı bir uygulama tarzı üzerine çalışıyor. Ekibin çalışmalarından bazıları Chicago Mimarlık Bienali'nde, New York'taki Guggenheim Müzesi'nde, Frankfurt'taki Deutsche Mimarlık Müzesi’nde ve New York'taki Storefront for Art & Architecture'da sergileniyor.

Bonpland Evi’nin yakın çevresi ile olan ilişkisi.
Bonpland Evi’nin yakın çevresi ile olan ilişkisi.

Adamo - Faiden stüdyosunun projeleri, küçük müdahalelerden büyük konut bloklarına, karma kullanımlı komplekslerden ofis kulelerine kadar uzanıyor. Geleneksel yöntemler ve yerel malzemelerle çalışan Adamo - Faiden, mekanları ve hacimleri ayrıntılarıyla yeniden tanımlıyor.

Giriş kapısı önünde yer alan ağaç, Bonpland Evi ile birbirini tamamlıyor.
Giriş kapısı önünde yer alan ağaç, Bonpland Evi ile birbirini tamamlıyor.

Ofis, 2018’de Buenos Aires şehrinin kuzeyinde yer alan Palermo semtinde yer alan Bonpland 2169 Binası’nı tasarladı. Bina; şehirlerin kompakt, yoğun ve programatik olarak çeşitlenmesi gerektiği düşünülerek yeni şehir modellerinin denendiği bu tartışmada kendisini konumlandırmaya çalışıyor.

 5. katta bulunan teras.
5. katta bulunan teras.

Kent merkezlerine gerçekleştirilen kırsal göçlerin beklenen yoğunlukları aşması, geniş arazilerle bağlantılı tek bir program olmadığını gösteriyor. Bu sebeple, şehirlerin çeşitlenerek büyümesi için farklı yollar deneniyor. Karma kullanım olarak adlandırılan büyük ölçekli yapılar, farklı programlara sahip binaların tek bir projede nasıl birleştiğine dair doğru bir örnek olarak gösteriliyor.

Giriş holü.
Giriş holü.

1.- 5. katta bulunan bahçeler, cephe malzemelerinin avantajı ile sokakla görsel bağlantı sağlıyor.
1.- 5. katta bulunan bahçeler, cephe malzemelerinin avantajı ile sokakla görsel bağlantı sağlıyor.

Yapı, mekansal olarak belirli bir esneklik sunuyor. Bina, teknik gereksinimini tanımlayan duvarlara ek, dik beş bölme ile organize ediliyor.

Esnek kullanımı ile ön plana çıkan hacimlerin doluluk ve kullanım önerileri.
Esnek kullanımı ile ön plana çıkan hacimlerin doluluk ve kullanım önerileri.

Esnek kullanıma açık odalardan biri.
Esnek kullanıma açık odalardan biri.

Bahçelerin sokakla ilişkisi.
Bahçelerin sokakla ilişkisi.

Bu projenin temel argümanı, her birimin kaplayacağı nesnelere göre bir duyarlılık geliştirmeyi ve her bir mekânsal sahiplenmenin zorluklarını üstlenmeyi, yeni bir yaşam biçiminin görünmesini sağlıyor.

 6. katta bulunan odalardan biri.
6. katta bulunan odalardan biri.

Yapının sade iç tasarımı.
Yapının sade iç tasarımı.

Bonpland Evi’nde, küçük ölçekte gerçekleştirilen programların güncellenmesi ve bilinen mekanlar arasında melez koşulların ortaya çıkması en nihayetinde kenti kullanmanın yeni yolları için tartışma alanı sağlıyor ve fikir veriyor.

Vaziyet planı.
Vaziyet planı.

Kat planları.
Kat planları.

Kesit ve görünüş.
Kesit ve görünüş.

Proje ile ilgili video için:

Proje

Bonpland Evi 2169

Mimarlar

Adamo Faiden

Yıl

2018

Yer

Palermo, Arjantin

Fotoğraflar

Javier Agustín Rojas

Mimarlar

Sebastián Adamo, Marcelo Faiden

Ortak çalışan mimarlar

Paula Araujo Varas, Ezequiel Estepo, Marcos Altgelt, Martinica De Barba

Yapı

AHF S.A. Ing. Alberto Fainstein