Geleneksel Türk evinin vazgeçilmez parçası: Cumba

18.yy’daki Ticaret Kartpostalları, İzmir, Beyler Sokağı’ndaki cumbalar.
18.yy’daki Ticaret Kartpostalları, İzmir, Beyler Sokağı’ndaki cumbalar.

Cumba Osmanlı kentlerinde sokak dokusunu şekillendiren en önemli unsur olmasının yanı sıra Türk evinin kendine has en karakteristik detaylardan biri. Cumbalar cephedeki doluluk-boşluk ilişkisi ve oluşturdukları ışık-gölge oyunları ile sokaklara dinamik bir görüntü kazandırıyor.

Latincedeki “Gibbo” kökünden türetilen Geleneksel Türk evinin kendine ait karakteristik özelliklerinden bir olan cumba, İtalyancadaki çıkıntı, kambur manasındaki “Gibbus” kelimesinden geliyor. Farsça bir kelime olan “Şahnişin” de cumba anlamında kullanılıyor.

Arseven’ın Sanat Ansiklopedisi’nde cumbanın büyük çıkmalar, şahnişinin ise küçük çıkmalar için kullanılan bir terim olduğunu gösteren bir çizimi de mevcuttur.
Arseven’ın Sanat Ansiklopedisi’nde cumbanın büyük çıkmalar, şahnişinin ise küçük çıkmalar için kullanılan bir terim olduğunu gösteren bir çizimi de mevcuttur.

Cumba kavramı ile ilgili farklı yayınlardaçeşitli tanımlar bulmak mümkün.

Metin Sözen ve Uğur Tanyeli, cumbanın tanımı için “Yapının zemin katının üstündeki katta yer alan ve sokağa doğru uzanan çıkmalı oda” kelimelerini kullanırken; Adnan Turani, “Eski evlerde, bina zemininin üstündeki katlardan bir odasının bina esas bedeninden sokağa dışarı doğru taşmış biçimine denir. Cumbaların üstü örtülü, önü açık ya da kafeslidir.” ifadelerini kullanır. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi’ne bakıldığında ise cumba kelimesi “Şahniş de denir. Bir yapıda zemin katın üstündeki katlarda cepheden dışa çıkıntı yapan oda bölümü.” olarak geçmektedir.

Ankara Hamamönü’ndeki evlerin cumbaları.
Ankara Hamamönü’ndeki evlerin cumbaları.

Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde , “Sivil mimaride dışarıdan görülmeden sokağa bakabilmek maksadıyla kullanılan kafesli pencere veya binaların cephelerindeki çıkmaların üzerine yapılan üstü örtülü, üç tarafı pencereli bir nevi kapalı balkon, meşrebiye.” olarak anlatılan cumbalar; Celal Esad Arseven tarafından da “Bir binanın kat duvarı sathından dışarıya doğru çıkan kısım olarak ve dışarıya doğru çıkan ve içinde oturulan üstü ve etrafı örtülü balkon.” olarak tanımlanmıştır.

Ya da halk arasında cumbalar: ''Eve gelen evladın, gelmek bilmeyen sevgilinin ve gelen geçenin seyredildiği, binanın zemin katının dışına taşan pencere hizasındaki çıkma'' olarak da tanımlanabilir.

Thomas Allom tarafından yapılmış ve Said Paşa Yalısı’nı tasvir eden gravür (Robert Walsh, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, London 1840, I, lv. 35).
Thomas Allom tarafından yapılmış ve Said Paşa Yalısı’nı tasvir eden gravür (Robert Walsh, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, London 1840, I, lv. 35).

Geleneksel Türk evinde cumba, “cumbalı oda” ve “cumbalı sofa” olarak iki farklı mekâna eklemlenerek karşımıza çıkar. En yaygın görülen tip olan oda cumbası; genelde odaların sokak cephesine bakan kısmında yer almaktadır ancak bazı durumlarda bahçeye bakan cephede de bulunabilir. Sofa cumbası ise geleneksel Türk evini sahip olduğu sofa bölümüne, genellikle sofanın ön cepheye bakan kısmına eklenir.

1978 yılında “Geleneksel Türk Evleri 1978” konulu beş değerli Anma Pulları yaptırılmış. Pullardaki tüm evlerde cumbaları okumak mümkün.
1978 yılında “Geleneksel Türk Evleri 1978” konulu beş değerli Anma Pulları yaptırılmış. Pullardaki tüm evlerde cumbaları okumak mümkün.

Yapının birinci katına mekânların genişlemesi amacıyla eli böğründeler ve payandalar üstünde yükselen cumbalar; genelde pencere bulunduran üç tarafı sayesinde günün birçok saatinde güneş ışığından yararlanmayı sağlar ve aynı zamanda manzarayı içeri alır.Cumbalara yerleştirilen geniş sedirlerin büyük oturma alanları oluşturması bulundukları mekânlara değer kazandırmasını sağlar. Ayrıca cumbalı odalar misafir ağırlanan baş oda olarak da kullanılır.

Mimar Erkal Güngören tarafından çizilmiş boğazdaki cumbalı bir yalının görünüşü.
Mimar Erkal Güngören tarafından çizilmiş boğazdaki cumbalı bir yalının görünüşü.

18.yy’daki Ticaret Kartpostalları, İzmir, Beyler Sokağı’ndaki Cumbalar.
18.yy’daki Ticaret Kartpostalları, İzmir, Beyler Sokağı’ndaki Cumbalar.

Geleneksel türk toplumunun mahremiyete verdiği önem cumbalardaki pencerelerin genellikle ahşap kafeslerle dışarıdan içerisi görülmeyecek şekilde kaplanmasından da okunuyor. Bazı cumba örneklerinde, cumbaların geniş yüzlerindeki pencerelerin karşı sokaktaki binanın içinin görülmemesi için göz hizasının üstünde veya ahşap kafeslerle kaplandığı görülebilir.

Cumbadaki pencereleri ahşap kafeslerle örtülmüş bir konak.
Cumbadaki pencereleri ahşap kafeslerle örtülmüş bir konak.

İstanbul boğazının her iki yanını da kaplayan yalıların önünden geçerken birçoğunda cumbalara rastlanır. Kaynaklara göre bazı yalılarda boğaza uzanan cumbalardan oltalarla balık tutulduğu ve döşemeden açılan bir kapak sayesinde içeriden direk denize atlandığı da biliniyor.

Kanlıca’da 19. yy sonunda yapılan cumbalı Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı.
Kanlıca’da 19. yy sonunda yapılan cumbalı Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı.

Günümüz modern mimarlığında cumba örnekleri görmek mümkün.

Mimarları Altuğ Çinici ve Behruz Çinici olan Göztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi, 1/20 ölçekli cumba sistem detayı.
Mimarları Altuğ Çinici ve Behruz Çinici olan Göztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi, 1/20 ölçekli cumba sistem detayı.

Cumbalı evler deyince aklımıza gelen bazı sokaklar ve mekanlar vardır. Ankara’da Hamamönü, Karabük’de Safranbolu, İzmir’de Alsancak, Antalya’da Kaleiçi, İstanbul’daki Fener, Balat, Kuzguncuk, Pangaltı, Galata sokakları en bilinen cumbalı sokaklarden birkaçı.

Safranbolu evleri.
Safranbolu evleri.

Pangaltı evleri.
Pangaltı evleri.

1930’da çekilmiş Galata Kulesi etrafındaki koyun sürüsü ve cumbalı evler.
1930’da çekilmiş Galata Kulesi etrafındaki koyun sürüsü ve cumbalı evler.

Antalya Kaleiçi sokakları.
Antalya Kaleiçi sokakları.

Balat sokakları.
Balat sokakları.

Geleneksel Türk evini bir sembolü niteliğindeki olan bu mekân ve yapı ögesi, geçmişte Türk toplumunun kendine has kültür ve yasam biçiminin bir parçası olarak günümüze ulaşmıştır.

KAYNAK / _METİN SÖZEN VE UĞUR TANYELİ, SANAT KAVRAM VE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, İSTANBUL, 2015, S. 71. _ADNAN TURANİ, SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, İSTANBUL, 1980, S. 27. _ANONİM, “CUMBA MADDESİ”, ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, CİLT: I., İSTANBUL, 1997, S. 364. _NEBİ BOZKURT, “CUMBA MADDESİ”, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, CİLT: 11, TÜRK DİYANET VAKFI, İSTANBUL, 1993, S. 509. _OYA ŞENYURT, İNŞA KURALLARI, MİMARİ ALGI VE MEKÂN KULLANIMI BAĞLAMINDA OSMANLI TOPLUMUNDA “CUMBA”/ “ŞAHNİŞİN”, MİMARLIK VE YAŞAM DERGİSİ, CİLT: 1, NO: 1, 2006, S. 87-103. _YUSUF ÇETİN, GELENEKSEL TÜRK EVİNDE CUMBA, SANAT TARİHİ DERGİSİ, S.: 15/2 EKİM, EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI, İZMİR 2006, SS. 18-27. _YASEMİN BARBOROS, CEPHE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA CUMBA VE ÇIKMA, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2019.