Geometrik desenlerin üç boyutlu hali: Mukarnas

Elhamra Sarayı İki Kız Kardeş Salonu tavanını oluşturan mukarnaslar.
Elhamra Sarayı İki Kız Kardeş Salonu tavanını oluşturan mukarnaslar.

İslam mimarisinin kendine has bir bezeme türü, geçiş elamanı olan mukarnas, Orta çağ Anadolu Türk mimarlığında yaygın bir biçimde kullanılır. Osmanlı mimarlığına dek gelişerek serüvenine devam eden mukarnas Osmanlı medeniyetiyle zirveye ulaşır.

İki Kız Kardeş Salonu mukarnaslarının iz düşümü.

Mukarnes olarak da bilinen mukarnas, son döneme ait Arapça, Farsça ve Osmanlıca sözlüklerde "kademeli çıkıntıları olan basamaklı çatma tavan; kubbe; bir başlık türü; rengârenk alacalı işleme" gibi anlamlara gelmekte. Mukarnas; taçkapı kavsarası, ana mihrap kavsarası, mihrabiye kavsarası, konsol, pervaz, kubbe geçişleri, sütun başlığı ve kaidesi, kubbe, tavan geçişi, friz, korniş, köşe, kurna ve minare şerefesi gibi birçok yerde karşımıza çıkar.

İki Kız Kardeş Salonu mukarnas detayı.
İki Kız Kardeş Salonu mukarnas detayı.

Doğan Hasol mukarnası şu şekilde tanımlıyor: "Düşey bir yüzeyden, üzerinde bulunan daha taşkın bir yüzeye geçme ve ona bindirmelik görevi yapmak için taş ya da tuğladan küçük prizmalar şeklinde birbiri üzerine oturan bindirmeliklere verilen ad. Sinan çağında bunlara tekil olarak mukarnas, çoğul olarak da mukarnesat denirdi. Karnasın çeşitli bölümlerine asaba, pah, badem, peş, kanat, yırtmaç, diş, püskül gibi adlar verilmiştir."

Elhamra Sarayı Lindaraja Balkon’undaki kemerleri süsleyen mukarnaslar.
Elhamra Sarayı Lindaraja Balkon’undaki kemerleri süsleyen mukarnaslar.

Lindaraja Balkon’undaki mukarnasların iz düşümü deseni.
Lindaraja Balkon’undaki mukarnasların iz düşümü deseni.

Lindaraja Balkon’undaki kemerin görünüşü.
Lindaraja Balkon’undaki kemerin görünüşü.

Mukarnasa stelaktit de denir. Kaleydoskopla bakılıyor hissi veren, üç boyutlu, basamaklı tezyinli mimari bir öge.

Elhamra Sarayı Beni Serac (Abencerrajes) Salonu.
Elhamra Sarayı Beni Serac (Abencerrajes) Salonu.

Mukarnasın ilk nerede kullanıldığı tartışmalı bir konu. Roma kültürünün bir ögesi olduğunu veya İslam’dan önce herhangi bir asırda görülmediğini söyleyen farklı araştırmacılar var. En çok tartışılan iddialara göre ise 9. yüzyıldan daha geç dönemde İran, Mısır, Irak bölgelerinde karşılaşıldığı yönünde.

El-Rifa’i Camii, Kahire, Mısır.
El-Rifa’i Camii, Kahire, Mısır.

Kayseri Huand (Hunat) Hatun Kumbeti oturtmalı mukarnasları.
Kayseri Huand (Hunat) Hatun Kumbeti oturtmalı mukarnasları.

Mukarnas üç boyutlu yapısıyla sıradan bir yüzey süslemesi değil bir yüzeyin biçimlenmesi. İz düşümleri incelendiğinde İslam mimarisindeki bazı geometrik örüntülerden oluştuğu görülür. Çok parçalı hali sayesinde bulunduğu mekanlarda veya mekan geçişlerinde görsel derinlik ve ışık gölge oyunları oluşturur. Ayrıca mukarnasın içerdiği içbükey yüzeylerin sesi dağıtarak yansıtıcı eleman olarak yararlandığı da bilinmekte. Bazı örneklerde yapısal bileşen işlevi de görür.

1051’de yapılan İran, İsfahan Cuma Camii’nin mukarnaslarla örtülü eyvanı.
1051’de yapılan İran, İsfahan Cuma Camii’nin mukarnaslarla örtülü eyvanı.

Parçalı ve boyut değiştirmeye rahat yapısı sayesinde yüzeyler arası geçiş kolaylığı sağlar. Taş, tuğla, ahşap, çini gibi çeşitli malzemelerle üretilebilir. Orta Asya’dan Endülüs’e kadar uzanan coğrafyada çok farklı örneklerini vermiş ve Müslüman mimarlara teknolojik bir üstünlük sağlamış olan mukarnas, Osmanlı ile beraber yolculuğunun sonuna gelmiş görünüyor.

İsfahan Cuma Camii girişi.
İsfahan Cuma Camii girişi.

Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası taç kapı mukarnası.
Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası taç kapı mukarnası.

Ayrıca Shiro Takahash tarafından hazırlanan, birçok ülke ve şehirleri kapsayan çalışma, İslam mimarisinin önemli bir unsuru olan mukarnas tipolojisini gözler önüne seriyor. Toplam 1536 çizim ve 3273 örnekten oluşan "Mukarnas Haritası" na http://www.shiro1000.jp/muqarn...adresinden ulaşılabilir.

Şamlı bir ustanın elinden çıkan Konya’da Karatay Medresesi’nin taç kapısının mukarnası, 1251.
Şamlı bir ustanın elinden çıkan Konya’da Karatay Medresesi’nin taç kapısının mukarnası, 1251.

İznik Yeşil Cami'nin minaresi mukarnas detayı.
İznik Yeşil Cami'nin minaresi mukarnas detayı.

KAYNAK / - EZGİ BETÜL MARANGOZ, KONYA VE MERKEZ İLÇELERİNDEKİ (KARATAY, MERAM, SELÇUKLU) ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ SÜTUN VE SÜTUNÇE BAŞLIKLARI, YÜKSEK LİSANS TEZİ - YASSER DALLAL, ERKEN OSMANLI MİMARİSİNDE MUKARNAS (İZNİK, BURSA, EDİRNE), DOKTORA TEZİ -HALIL SENCER ERKMAN, SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE MUKARNAS ÖRTÜLÜ TAÇ KAPI İMGESİNİN KURULUŞU BİÇİM VE ANLAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME - PROF.DR. AYLA ÖDEKAN, MUKAMAS BEZEME - HTTPS://ARCHİVES.SALTRESEARCH.ORG/HANDLE/123456789/72187 - HTTPS://İSLAMANSİKLOPEDİSİ.ORG.TR/MUKARNAS