İnşaat sektörüne yeni bir boyut kazandıran programlar: AR ve VR Teknolojileri

VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) Teknolojisi ile gerçekleştirilen bir ekip çalışması.
VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) Teknolojisi ile gerçekleştirilen bir ekip çalışması.

Unity, Mart ayında AEC (Architecture, Engineering and Construction) (Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) için ilk web seminerini gerçekleştirdi. VisualLive (Canlı Görsel) Semineri katılımcıları 3 boyutlu modellerini gerçeğe daha yakın bir şekilde modellemenin mümkün olduğunu görmüş oldu. Şantiye sahasında meydana gelebilecek sorunları tasarım aşamasında ön görmeyi sağlayan AR (Augmented Reality) (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi ile BIM verilerini bir araya getirerek maliyetli hataları önleyip verimliliği ve iş birliklerini artırdılar.

Hololens kullanımı.
Hololens kullanımı.

Kullanıcılar, 3 boyutlu mimari modellerini doğrudan Unity’ye yükleyerek malzemelere gerçekçi dokular ekliyor, aydınlatma seçebiliyor. Daha önce kullanılan Lumion, VRay render programlarına ek olarak, bu uygulama ile beraber video renderları VR (Virtual Reality) (Sanal Gerçeklik) teknolojisi ile fiziksel olarak deneyimlenebiliyor. Mimari projenin her paydaşı, planda yapacağı revizeleri kolaylıkla görselleştirebiliyor. Mekan tasarımında ve her türlü detayda zaman kaybı yaşamadan, olası hatalar önlenebiliyor.

High-Definition Render Pipeline (HDRP) - Yüksek Çözünürlüklü Render teknolojisi ile modellenen bir mekan.
High-Definition Render Pipeline (HDRP) - Yüksek Çözünürlüklü Render teknolojisi ile modellenen bir mekan.

Mevcut tasarım yöntemlerinde verimliliği düşüren ve maliyeti artıran yönetimsel sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu tür sorunların tasarım, uygulama ve kullanım döngüsünün hangi aşamasında olunursa olsun Unity, 3 boyut teknolojisi ile eş zamanlı olarak çözüm üretimine olanak sağlıyor. Hızlı bir şekilde yapılandırmaya, yinelemeye ve test etmeye imkan veren yüksek kaliteli, fotogerçekçi ve etkileşimli mimari sunumlar elde edilebiliyor.

Mimari ofislerde AR ve VR teknolojileri ile Hololens kullanımı.
Mimari ofislerde AR ve VR teknolojileri ile Hololens kullanımı.

Mimarlık firmaları 2 boyutlu renderları kullanmak yerine müşteriye, proje henüz tasarım aşamasında iken, mekanın içinde fiziksel bir deneyim sunabiliyor. Mimari bir projenin uygulama sahası, şantiyeler, son derece karmaşık ve birçok hareketli parçaya sahip. Bu sebeple, gerçek zamanlı 3 boyutlu teknoloji ile yaşam döngüsünün başlarında oluşabilecek sorunlar ortadan kaldırılabilir ve pahalı fiziksel maketler sanal ortamlarla değiştirilebilir.

Şantiye alanında Hololens kullanımı.
Şantiye alanında Hololens kullanımı.

Şantiye alanında Hololens ile strüktürü tasarım aşamasında fiziksel olarak deneyimlemek.
Şantiye alanında Hololens ile strüktürü tasarım aşamasında fiziksel olarak deneyimlemek.

Unity ile AEC endüstrisini dönüştürmenin ana yolları.
Unity ile AEC endüstrisini dönüştürmenin ana yolları.

Gerçek zamanlı 3D'nin AEC endüstrisini dönüştürmesinin ana yolları şunlardır:

-Tasarım ve veri görselleştirmeleri

-Basit, sürükleyici XR deneyimleri

-Eğitim ve güvenlik senaryoları

-Ofis ortamında gerçek zamanlı 3 boyutlu modelleme

Sandalyede doku değişimi yapmak.
Sandalyede doku değişimi yapmak.

Geliştirilen teknoloji ile birlikte, 3 boyutlu olarak tasarlanan bir sandalyenin renk veya malzeme seçimini gerçek zamanlı yapmak oldukça kolaylaşıyor.

Işığın cam yüzeylerde etkisini ön görmek.
Işığın cam yüzeylerde etkisini ön görmek.

Ayrıca ışığın yüzeylere nasıl nüfuz ettiğini ve gerçekçiliğinin nasıl arttığını deneyimlemek de mümkün. Örneğin programın kullanıcıları, cam bir yüzeyin şeffaflığını, renklendirme efektlerini ve gölgelendirmesini eş zamanlı olarak ayarlayabiliyor.

Yağmur gibi hava olaylarının mekan içinden deneyimlenmesi.
Yağmur gibi hava olaylarının mekan içinden deneyimlenmesi.

Gerçek zamanlı 3D'nin gücünü daha fazla göstermek için, gündüzden geceye değişiklikler ve dış camda yağmurun görünümü gibi bazı gerçek doğal efektler de eklenebiliyor.

Mutfak alanında aydınlatmanın modellenmesi.
Mutfak alanında aydınlatmanın modellenmesi.

2 boyutlu çizimde mekana yerleştirilen aydınlatmanın etkileşimini, yoğunluğunu ve ortamdaki etkilerini görmenin yanında; spot ışıkları gibi diğer bazı ışık özellikleri de 3 boyuta taşınabiliyor.

Malzeme detaylarını eş zamanlı olarak modelde görmek.
Malzeme detaylarını eş zamanlı olarak modelde görmek.

Farklı formatlarda var olan tasarımların Hololens ile kullanıma dönüştürülme şeması.
Farklı formatlarda var olan tasarımların Hololens ile kullanıma dönüştürülme şeması.

Doğada yaşayan diğer canlıların modele eş zamanlı olarak eklenmesi.
Doğada yaşayan diğer canlıların modele eş zamanlı olarak eklenmesi.

Ayrıca normal hayatta var olan diğer canlıların mekan ile uyumunu da programda görmek mümkün kılınıyor. Örneğin kuş cıvıltıları gerçek zamanlı olarak modele dahil edilebiliyor ya da havalimanına yakın bir yerdeki proje için uçak sesinin yatak odasından ne kadar duyulacağı deneyimlenebiliyor. Normal şartlarda bir mekanı okumak için 4 mevsim geçirilmesi gerekirken günler, aylar hatta mevsimler küçük ayarlar yapılarak 3 boyutlu olarak tasarım aşamasına eklenebiliyor.

Unity.
Unity.

Arttırılmış gerçeklik (Augmented reality- AR ) ve sanal gerçeklik (Virtual Reality - VR ) teknolojileri ile beraber inşaat sektörü ve mimari tasarım süreçleri gün geçtikçe gelişiyor. Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling - BIM) yeni eklentileri ile beraber verimli kullanıldığı takdirde daha az maliyet ile daha fazla verim alınmasını sağlıyor.