Maslak’ın kent imgesi: Maslak Square

Maslak Square.
Maslak Square.

Tasarım ofisi HPP'nin kıdemli ortağı Gerhard G. Feldmeyer, Maslak Square’i, tipik bir kentsel rehabilitasyon örneği olarak tanımlıyor. Yapının, uzun süre kent dokusu dışında bırakılan bölgenin, kente dahil edilerek gelişmesini hızlandırıcı bir rol üstlendiğini vurguluyor.

Maslak Square kütle oluşum şeması.
Maslak Square kütle oluşum şeması.

Yapı; İstanbul’un son yıllarda karma projeleri, ana akslara olan yakınlığı, üniversite kampüsleri ve sosyal yaşam alanları ile hızla gelişen bölgesi Maslak’ta yer alıyor. Bölgenin hareketli topoğrafyasına uyum sağlayan farklı yükseklikteki iki kütle, üç cam köprü ile birbirine bağlanıyor. Yukarıdan bakıldığında, iki cam köprüyle birlikte tam bir kare oluşturduğu için Maslak “Square” adını alan çok katlı yapıda, açılı çizgiler, bina kompleksinin çarpıcı geometrisini pekiştiriyor.

İki kütleli tasarımın maketteki görünümü.
İki kütleli tasarımın maketteki görünümü.

Biri 19, diğeri 9 katlı olan yapılar, hem birlikte hem de müstakil olarak kullanılabiliyor. Ticari ofis alanları için tasarlanan yapıda süpermarket, yeme-içme ağırlıklı alanlar gibi ikincil fonksiyonlar da yer alıyor. Daha yüksek katlı olan A bloğun servis çekirdeğinde 6 asansör, 9 katlı B bloğunda ise 4 adet asansör bulunuyor. Kullanıcılar, ıslak hacimlere, çeşitli kullanımları öngören tasarım çerçevesinde hem bina çekirdeklerinden hem de ofislerden direkt olarak ulaşabiliyor. Kat alanları genellikle 1.100 m olmakla birlikte genişleyen katlarda alan 1.300 metreye kadar çıkıyor. İki bloğun da kullanıldığı durumlarda ise alan 2.200 metre oluyor. Kat yüksekliği 4 metre olan yapıda cephe aks modülasyonu, 1,35 metre aralıklı düzen ile sağlanıyor. Bölgenin en yüksek kapasiteli otoparkına sahip olan Maslak Squre, 5 katlı bodrumu ile yaklaşık 700 araca hizmet verebiliyor.

HPP proje yönetici ortağı ve İstanbul ofisi başkanı Buğrahan Şirin, binanın, sürdürülebilir kaynak kullanımı kapsamında doğal ışıktan ve havalandırmadan en iyi şekilde yararlanacak biçimde tasarlandığını belirtiyor. LEED v4 GOLD Core & Shell Sertifikası adaylık sürecine giren yapı, tasarım ve inşaat sürecindeki çevre ve insan dostu yaklaşımıyla yeşil bina sertifikasına sahip oluyor.

Vaziyet planındaki ‘square’.
Vaziyet planındaki ‘square’.

HPP, LEED sistemi kapsamında çeşitli sürdürülebilir çözümlere yer veriyor. Bu bağlamda çevre dostu bireysel araç kullanımını destekleyen elektrikli araç şarj istasyonları, otopark alanlarına yerleştiriliyor.

Açık alan tasarımında yeşil ögeler.
Açık alan tasarımında yeşil ögeler.

Sosyal ve fiziksel aktivitelere yönlendiren, insan odaklı açık alanlarda, yerel bitki florasına adapte olabilen bitkiler kullanılıyor. Peyzajda kullanılan yeşil alanın yanında, çatı ve teraslarda kullanılan açık renkli, yansıtıcı yüzeyler, ısı adası etkisini azaltıyor. Yeşil alanlarda su geçirgenliği olan malzemelere yer verilen projede, yağmur suları toplanarak peyzaj sulamasında kullanılıyor. Böylece su tasarrufu sağlanırken aşırı yağışla oluşabilecek taşma riskinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Cam köprünün içeriden görünüşü.
Cam köprünün içeriden görünüşü.

EPA (Environmental Protection Agency) standartlarına göre %20’ in üzerinde su tasarrufu sağlayan verimli batarya ve rezervuarlar kullanılıyor. Proje kapsamında suyun yeniden kullanımına dair stratejiler geliştirilerek şebeke suyu kullanımının azalmasıyla su tasarrufu sağlanıyor.

Girişin kuşbakışı görünümü.
Girişin kuşbakışı görünümü.

Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem veriliyor. Aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma - mekanik otomasyon sistemlerinin tasarım ve seçimlerinde Amerikan enerji verimliliği standardı (ASHRAE 90.1.2010) ihtiyaçları göz önüne alınıyor. Bu sayede konfordan taviz verilmeden giderler azaltılıyor.

3. kat baza planı.
3. kat baza planı.

Binada enerji harcayan tüm sistemlerin gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalışıp çalışmadıkları, LEED tarafından belirlenen test (Commissioning) prosedürlerine göre denetleniyor. Kontrol edilen sistemler, istenen performans ve konfor seviyesini sağlamakla birlikte gereksiz enerji harcaması ve maliyeti en aza indiriyor.

3. kat planı.
3. kat planı.

Malzeme seçiminde, geri dönüştürülmüş ürün içeren ve proje alanına yakınlığıyla taşımada mesafeyi azaltan konumlardaki üreticilerden malzeme teminine öncelik veriliyor. HPP proje kapsamında, 20’den fazla EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgeli malzeme kullanıyor.

Cephe detayı.
Cephe detayı.

LEED sisteminin ana değerlendirme unsurlarından olan kullanıcının konforu ve sağlığı, inşaat sırasında uluslararası sınırlara uygun orandaki yapı kimyasallarının kullanılmasıyla yapıya yansıyor.

Havalandırma oranları ASHRAE 62.1.2010 standardının üzerinde tutularak, kullanıcılara sağlıklı ve konforlu bir iç mekan sunuluyor. Sıklıkla kullanılan iç mekanlarda gün ışığı ve manzaradan kullanıcıların rahatça yararlanması amaçlanıyor.

İç mekan.
İç mekan.
Kuzeybatı görünüşünde cam köprüler ve giriş saçağı.
Kuzeybatı görünüşünde cam köprüler ve giriş saçağı.
Giriş.
Giriş.
İç mekan.
İç mekan.
İki kütlenin maket üzerindeki görünümü.
İki kütlenin maket üzerindeki görünümü.
Proje

Kapital Maslak Square

Proje yeriİstanbul
Proje tipi

Kamusal Alan Tasarımları

Baş mimarlar

Gerhard Feldmeyer, BuğrahanŞirin

Proje ekibi

Antonino Vultaggio, ÖzlemÜnkap, Henrik Schulte, Sibel Özgenç, Matthias Poen, Ömer Karaer,Volkan Akkoca, Friederike Meier, Gizem Özpolat, Özge Ekşioğlu

Proje ofisi

HPP Architekten

Peyzaj ofisi

DS Mimarlık, Deniz Arslan

Statik projesi

Perform Mühendislik, KubilayTürkeri

Mekanik projesi

Sinerji Dinamik ProjeMühendislik, Erden Ayas

Elektrik projesi

Pozitif Proje, Taner Ertürk

Altyapı projesi

Köroğlu Mühendislik, ZaferKöroğlu

İnşaat başlama yılı

2017

İnşaat bitiş yılı

2021
Alan

76.000 m²

KAYNAK / HTTPS://WWW.ARKİV.COM.TR/PROJE/MASLAK-SQUARE/7796 HTTP://WWW.MASLAKSQUARE.COM/?L=TR&P=ANASAYFA HTTPS://WWW.HPP.COM/EN/NEWS/MASLAK-SQUARE-A-NEW-LANDMARK-İN-İSTANBUL/ HTTP://WWW.MASLAKSQUARE.COM/ASSETS/PDF/MASLAK_SQUARE_LEED.PDF