Peyzaj tasarımında yenilikçi üçgen formlar: Barcelona Botanik Bahçesi

Barcelona Botanik Bahçesi.
Barcelona Botanik Bahçesi.

Barselona'nın yeni botanik bahçesi, Monjuich tepesinin kuzey yamacında yer alıyor. Üçgen gridal bir düzenin hakim olduğu bahçede, farklı ekosistemlere göre, farklı bitki örtüsü oluşumları adapte ediliyor.

Proje, 15 hektarlık bir alanı kapsıyor. Tasarım “mozaiklere” (plan) ve “transeptlere” (kesit) göre şekillendirilen üçgen gridal bir düzende yer alıyor.

Amfi tiyatro.
Amfi tiyatro.

Kompleks güneybatıya bakan büyük bir amfi tiyatro içeriyor.


Üçgen gridal düzeni gösteren vaziyet planı.
Üçgen gridal düzeni gösteren vaziyet planı.

Projede, bitkiler coğrafi özelliklerine göre belirleniyor ve ekolojik benzerliklerine göre dikiliyor.
Projede, bitkiler coğrafi özelliklerine göre belirleniyor ve ekolojik benzerliklerine göre dikiliyor.
Üçgen gridal düzenin eğimli alana yerleşimi.
Üçgen gridal düzenin eğimli alana yerleşimi.

Bahçenin organizasyonu, doğal gerekliliklere göre bitkiler ve yürüyüş yolları ile ilişkilendiriliyor.

Yürüyüş yolları.
Yürüyüş yolları.
Rotanın üst kısmındaki yapı.
Rotanın üst kısmındaki yapı.

Stratejik olarak, bahçeden geçen rotanın en üst kısmındaki binalar, Barselona kentinden gözüküyor ve çevre manzaraya entegre ediliyor.

Araziye oturtulan yapı.
Araziye oturtulan yapı.

Proje öte yandan, farklı binaların hafiflik ve şeffaflık imgelerini kullanarak diğer binalara da referans veriyor.

Ana bina, yönlendirme gereksinimlerine göre iki kısım halinde düzenlendi.
Ana bina, yönlendirme gereksinimlerine göre iki kısım halinde düzenlendi.

Araştırmaya yöneltilen bina, köprülerle bağlanarak komplekse bir "geçit" oluşturuyor.

Ana yapı ve açık alan.
Ana yapı ve açık alan.
Bahçeler ve çevre arasındaki ilişki, köprünün altında kalan boşlukla kuruluyor.
Bahçeler ve çevre arasındaki ilişki, köprünün altında kalan boşlukla kuruluyor.

Diğer binalar buraya eklemleniyor: oditoryumlar, kütüphane, müzeler ve kuzeye bakan kulübeler, laboratuvarlar, fidanlık ve güneye bakan bitkiler.

Yürüyüş yollarına yerleştirilen dinlenme noktaları.
Yürüyüş yollarına yerleştirilen dinlenme noktaları.

Projenin yapımında çalışan biyologlar, botanikçiler, peyzaj uzmanları ve mimarlardan oluşan ekip; yerin kendi kapsamını üretmesini amaçlamışlar. Yeni peyzajın biçimini morfolojik ve topografik koşullarından ortaya çıkaracak bir argüman elde etmeyi hedeflemişler.

Manzaraya yönelim.
Manzaraya yönelim.

Tasarlanan üçgen gridal düzen, arazinin kenarlarına uzanmayarak eğime göre alanda büyüyüp küçülecek nitelikte kurgulanıyor. Üçgen ızgaranın yönü, her üçgenin iki ucunun sıfır eğimle her zaman aynı seviyede olmasını sağlıyor. Topografik çizgilerin üç ana yönünü izliyor.

Ağaçlandırma.
Ağaçlandırma.

Arazide duruma göre değişkenlik gösteren bu geometrik düzen aşağıdaki koşullara imkan sağlıyor:

- Gizli servis altyapısını, drenajı, su teminini rasyonelleştirme

- Sahaya, bahçedeki çalışma ile ilgili birincil ve ikincil yollar oluşturarak, kullanım ve eğime yanıt veren hiyerarşik bir güzergah ağı sağlama

- Farklı bitki örtüsü topluluklarının mozaiklerinin sıralanmasına izin verme

Plan.
Plan.

Uzmanlar aynı zamanda bilgisayar yardımıyla gridi görselleştirmek için bir program tasarladı. Bu sayede seçilen üçgeni izole edebilecek ve ekilen tüm örnekleri gözlemleyebilecek veriye sahip oldular.

Ekosisteme göre seçilen bitki türleri ve katmanlaşma kesiti.
Ekosisteme göre seçilen bitki türleri ve katmanlaşma kesiti.

Üçgendeki herhangi bir türün spesifik veya taksidermik veriler böyle elde edilebiliyor.

Tasarlanan bilgisayar programından alınan veri görüntüleri.
Tasarlanan bilgisayar programından alınan veri görüntüleri.

Bu arayüzde üçgenlerin uçlarını hafifçe hareket ettirerek, ızgara düzensizleştiriliyor ve peyzaj yönlü hale geliyor. Böylece her parça yönelim ve eğim tekilliğine ulaşıyor. Aynı zamanda manzaranın formu da kontrol ediliyor.

Bu veriler güneş ve su gereksinimlerini, ekim-biçim zorluklarını ve diğer türlerle olan ilişkilerini de ortaya koyuyor.

Üçgen formunun düz alanda kullanım hali.
Üçgen formunun düz alanda kullanım hali.

Gridal ızgarayı düzensizleştirmek için yapıcı bir sistem kullanılıyor. Sistem, değişen yükseklik, uzunluk ve dönüş yarıçapına sahip bir dizi içbükey veya dışbükey çift duvardan oluşuyor.

Manzaraya yönelim.
Manzaraya yönelim.

Bununla birlikte manzaraya fraktal bir düzen ve boyut kazandırılıyor. Böylelikle ekim aşaması, sadece bahçe yapısının doğasında olan bir düzen olarak kalan özel başlangıç sanallığını ortadan kaldırıyor.

Alanın üst kottan bakış.
Alanın üst kottan bakış.
JM Montaner'in deyimiyle, altyapı; arazilerin ekolojik dengesi ile bölgedeki inşayı sağlayan yapaylık arasında, gelişmiş bir sentez elde ediyor.

Başlangıçta ultra yapay bir bileşene sahip olan bu yöntem, doğanın karakteristik fraktal boyutunu kabul etmekle sona eriyor.

Tarih:

Konsept: 1989 / Tasarım Geliştirme: 1995 / İnşaat: 1998-1999

Yer:

Barselona, İspanya

Bütçe:

10.8 milyon €

Alan:

15 hektar

Mimarlar:

Carlos Ferrater, Beth Figueras, José Luís Canosa

İşbirliği:

Urbans Ajuntament de Barcelona

Fotoğraflar:

Alejo Bagué, Joan Guillamat

Ödüller ve Mansiyonlar:

_2019

Barcelona Botanik Bahçesi için Yenilikçi Çağdaş Konsept veya Park veya Bahçe Tasarımı kategorisinde ‘AVRUPA BAHÇE ÖDÜLÜ’ (Avrupa Bahçe Mirası Ağı) 1.lik Ödülü

_2013

Dış alanlardaki müdahaleler kategorisinde 1. Katalan Mimarlık Fuarı için seçildi.

_2009

1999-2009 yılları arasında on yılın finalisti olarak seçildi.

_2002

Finalist II Europena Peyzaj Bienali.

Çağdaş Mimari Avrupa Finalisti Ödülü, Mies van der Rohe.

_2000


FAD Ödülü.

Barselona Belediye Meclisi Ödülü.