Vernaküler mimaride, topoğrafyaya eşlik eden köy evi: SM Evi

SM Evi, kuzey cephesi görünüşü.
SM Evi, kuzey cephesi görünüşü.

SM Evi; Han Tümertekin tarafından tasarlanan ve Çanakkale’nin Ayvalık ilçesindeki Büyükhüsun köyüne inşa edilen, sade mimarisiyle dikkat çeken bir konut projesi.

B2 Evi’nden bir görüntü.
B2 Evi’nden bir görüntü.

SM Evi Projesi; işveren kişinin aynı köyde yer alan B2 Evi’ni görmesi üzerine başlıyor. İşveren ardından Han Tümertekinve ekibinden, taş ve camdan oluşan bir ev talep ediyor. Tasarım ekibi, B2 Evi’nde de olduğu gibi yerel malzemelerle günümüz yapım tekniğini bir araya getiriyor. 2004-2006 yılları arasında inşa edilen yapı, topoğrafyaya incelikle oturtuluyor.

Yamaca oturan köyün SM Evi ile olan silüeti.
Yamaca oturan köyün SM Evi ile olan silüeti.

Konut yamaca kurulu olan köyün seyrek yapılaşma gösteren kısmında yer alıyor. Yamaca sırtını dayar şekilde inşa edilmiş olan taş duvar sayesinde yol ile birleşiyor. Taş duvarın keskin algısına rağmen evin diğer cephesi de deniz ile ilişki kuruyor. Böylece doluluk-boşluk oranı dengeleniyor. Dışarıdan mahremiyet sağlayan ev, iç mekanda da ferah ve rahat bir ortam sunuyor.

SM Evi vaziyet planı.
SM Evi vaziyet planı.

SM Evi çatı planı.
SM Evi çatı planı.

SM Evi yerleşim planı.
SM Evi yerleşim planı.

Kesit çizimi.
Kesit çizimi.

Güney görünüşü.
Güney görünüşü.

Kuzey görünüşü.
Kuzey görünüşü.

Kapalı, açık ve yarı açık mekan geçişinin kurgulandığı eskiz.
Kapalı, açık ve yarı açık mekan geçişinin kurgulandığı eskiz.

Güneş ışığının yapıya alındığı yarığın tasarlandığı eskiz.
Güneş ışığının yapıya alındığı yarığın tasarlandığı eskiz.

160 cm’de bir tekrarlanan çelik strüktürile arazi eğimini lineer bir şekilde kesen ev; Güney cephesinde manzaraya hakim bir konumda yer alıyor. Kuzeyinde köy yolu, güneyinde yamaç ve manzarayla çevreleniyor. Bina, batıdan doğuya doğru giden okul yolu kotunun altında kalıyor. Köyden ayrılırken yol boyunca ilerlenildiği takdirde kendini taş çatısı ile belli etmeye başlıyor.

Çatının kuzey cephesinde, yoldan gözüken kapalı duruşu.
Çatının kuzey cephesinde, yoldan gözüken kapalı duruşu.

Kuzey cephesinin yakından görseli.
Kuzey cephesinin yakından görseli.

Yapının güney cephesi.
Yapının güney cephesi.

Köyün vernaküler mimarisinde; cephede taş, çatıda kiremit yapı malzemesi kullanılıyor. SM Evi’nde ilk algılanan hacmin çatı olmasının sebebi ise; kiremit yerine taş malzemesinin geniş bir yüzeyde baskın olarak kullanılması. Çatı, geniş cephede kullanılan cam ve çelik strüktürün açıklık algısını doluluk oranı ile tamamlıyor. Bu tutum yapının çevredeki evlerden farklılaşarak bir taraftan da onlarla bağ kurmayı başardığını gösteriyor.

Kesintisiz mekan kurgusu ile var olan akıcı sirkülasyonun iç mekana yansıması.
Kesintisiz mekan kurgusu ile var olan akıcı sirkülasyonun iç mekana yansıması.

Dört kişilik bir ailenin tatil amaçlı kullanacağı SM Evinin sirkülasyonu B2 Evi’nde olduğu gibi kesintisiz şekilde tasarlanıyor.

Islak hacim birimlerinin kurgusu, banyo.
Islak hacim birimlerinin kurgusu, banyo.

Islak hacim birimlerinin kurgusu, lavabo.
Islak hacim birimlerinin kurgusu, lavabo.

Yatak odası, güney cephesindeki manzaraya açılıyor.
Yatak odası, güney cephesindeki manzaraya açılıyor.

Salondan bahçe manzarasına bakış.
Salondan bahçe manzarasına bakış.

Salon.
Salon.

Yatak odası, mutfak, salon ve yemek yeme alanı çelik strüktürlerin devam eden mekan algısı ile birleştiriliyor. Bu durum birimlerin fonksiyonel olarak birbirlerinden ayrılmasını sağlıyor.

Kapalı, yarı açık, açık mekan kurgusunun yapıya yansıması.
Kapalı, yarı açık, açık mekan kurgusunun yapıya yansıması.

Dışarıya karşı taş duvar ile var olan ev; yamaca yöneldikçe ‘açık’, ‘kapalı’, ‘yarı açık’ ve ‘açık’ mekanlar ile kademelenerek mekan kurgusunu oluşturuyor. Evin dış ve iç kısmı arasında ilişki oldukça akıcı. Tüm bu geçişler arasında var olan uyum ve tezatlık oranı tasarımda kullanıcıyı rahatsız etmeden hayata geçiriliyor.

SM Evi’nin topografya ile uyumu.
SM Evi’nin topografya ile uyumu.

B2 Evi’nin topografya ile uyumu.
B2 Evi’nin topografya ile uyumu.

Mimarlar ve Han Tümertekin ekibinin art arda tasarladığı B2 Evi ve SM Evi; vernaküler mimarinin yeni yapım teknikleri ile var edilme ihtimalini destekler nitelikte iki proje oldu. İki proje de;yapı malzemelerinin farklı kullanımının, yapıyı mekandan koparmayacağını; aksine bir o kadar ‘oraya ait’ hissettireceğini kanıtlar nitelikte.

KAYNAK / SM EVİ / MİMARLAR VE HAN TÜMERTEKİN HTTPS://TR.AKDO.COM/TR/BLOG-DETAY/CAM-VE-TASİN-BULUSMASİ-SM-EVİ HTTP://WWW.MİMARLAR.COM/5BB369DADA44475A83AB2C27D296DD2C/SM_EVİ/PNAME HTTPS://WWW.ARKİTEKTUEL.COM/B2-EVİ/ HTTPS://WWW.ARKİTERA.COM/PROJE/B2-EVİ/ HTTPS://WWW.ARKİTERA.COM/PROJE/SM-EVİ/