Yoğun şehir dokusunda kamusallık: Caldeiroa Otoparkı

Caldeiroa Otoparkı.
Caldeiroa Otoparkı.

Pitagoras Group tasarımı Caldeiroa Otoparkı, Portekiz’in Guimarães şehrinde 2019 yılında tamamlandı. Şehrin içerisinde üç katlı, peyzajlı ve erişilebilir, doğal havalandırmalı, 500 araçlık kapalı otoparklı bir yapı olarak yer alıyor.

Otopark, Guimarães şehrinin yoğun tarihi dokusunun içerisinde, bir yandan tarihi Toural Meydanı’na yakınken diğer yandan da sanayi binalarına yakın bir lokasyonda yer alıyor.

Proje alanı, kentin yoğun tarihi dokusu içinde, surlarla çevrili bölge ile büyük tarihi meydanı Toural arasında bulunuyor. Projede, şehrin erişilebilir bölgeleri belirlendikten sonra yapının çevresindeki peyzaj alanı tasarlanarak bir dizi işlevsel ve kentsel parametre oluşturuluyor.Maksimum üç kata ulaşan yapının her katı düzenlenerek çatıda farklı kotlarda çeşitli peyzaj alanları oluşturulmuş.
Maksimum üç kata ulaşan yapının her katı düzenlenerek çatıda farklı kotlarda çeşitli peyzaj alanları oluşturulmuş.

Yapı, tarihin farklı dönemlerine tanık olmuş bölgelerin kesişiminde yer alıyor. Tarihi bölgelerdeki mevcut miras ve yeni oluşturulan programların şehirdeki entegrasyon sorunu, yapının tasarım sürecinde dikkat edilen önemli noktalardan biri olmuş.

Bölgede bir dönem yoğun görülen deri imalat yapılarından biri korunarak tarihi sürekliliği sağlanmış.
Bölgede bir dönem yoğun görülen deri imalat yapılarından biri korunarak tarihi sürekliliği sağlanmış.

Proje alanı iki cadde boyunca tarihi binalarla çevrelenmiş durumda. Bunlardan biri olan deri imalat binası, 20. yüzyılın başlarında sanayi yapılarının kurulması ile yeni üretim faaliyetlerini birleştiren kentin teşvik ettiği dokuyla uyumlu hale getirilmiş.

Bir otoparktan daha fazlasını sunan yapının çatısında, düzenlenen peyzajla kamusal bir alan oluşturulmuş.
Bir otoparktan daha fazlasını sunan yapının çatısında, düzenlenen peyzajla kamusal bir alan oluşturulmuş.

Miras ve bütünleşme değerleri üzerinde çalışılan projede, alan rehabilite edilirken; onarım ve yenilenmeye öncelik verilmiş, bölgenin dönüştürülmesi ise ikinci planda yer almış.

Yapının görünen katlarında corten çelik ızgara kullanılarak görünür cephenin bir yandan mütevazı olması sağlanmış.
Yapının görünen katlarında corten çelik ızgara kullanılarak görünür cephenin bir yandan mütevazı olması sağlanmış.

Dolayısıyla proje, bu üç cephede eş zamanlı olarak çeşitli hedefler ortaya koyuyor. Neyin tamir edilebileceğini, neyin yenilenmesi gerektiğini dikkatlice seçiyor ve seçtikleri diğer parametrelerin mutlaka dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor. Bu şekilde ihale programının gerekliliklerinin yerine getirilmesinden ziyade binaların gelecekteki sürdürülebilirliğinin devam ettirilmesine öncelik veriliyor.

Otoparkın girişi.
Otoparkın girişi.

Belirtilen ilkelere ilaveten proje geliştirilirken, gelecekteki kullanıcıların da burada oluşturulan farkındalıkları anlayabilmeleri ve sürdürülebilirliği koruyup devam ettirmeleri amaçlanmış.

Otoparkın merkezinde yer alan dairesel boşlukla ana giriş-çıkış sirkülasyonu sağlanıyor.
Otoparkın merkezinde yer alan dairesel boşlukla ana giriş-çıkış sirkülasyonu sağlanıyor.
Katların tamamına erişim sağlayan anıtsal giriş brüt betondan yapılmış.
Katların tamamına erişim sağlayan anıtsal giriş brüt betondan yapılmış.

Proje alanının içinde yeni bir yaya geçidi ağı oluşturulmuş. Parsel boyunca mevcut yolların yeniden kurulmasıyla proje kapsamındaki kamusal alanların daha çok kişi tarafından kullanılması ve keyif alması hedeflenmiş.

Otoparkın sade peyzajında dikkat çeken başlıca kısım dairesel boşluktan sağlanan giriş kısmı
Otoparkın sade peyzajında dikkat çeken başlıca kısım dairesel boşluktan sağlanan giriş kısmı

Corten çelik ızgaralardan bir cephe sistemi oluşturularak hacimsel boyut güçlendirilmek istenmiş. Bina yüksekliğinin iki katla sınırlı olduğu görünür cephelerde ise mütevazı bir üslup sergilenmiş. Çevredeki endüstriyel yapılar ile önemli olan benzerliklerinkorunması;ışık ve hava için gerekli geçirgenliği sağlarken aynı zamanda programda öngörülen işlevsel sürdürülebilirlik fikrini de yerine getirmiş oluyor.

Kısacası Caldeiroa Otoparkı, 500 araçlık kapasitesiyle bölgedeki ihtiyacı karşılarken mevcutta var olanı koruyan yenilikçi bir müdahale gerçekleştiriyor. Bölgeye yapılan müdahale, alanının bağlamını etkisiz hale getirmiyor aksine başkalarının kendi özel arka bahçelerini de yeniden düzenlemelerine yardımcı oluyor.

Şehrin merkezinde yer alan otopark boyutuna nazaran oldukça mütevazı duruyor.
Şehrin merkezinde yer alan otopark boyutuna nazaran oldukça mütevazı duruyor.

Pitagoras Group yapının dönüştürücü niteliğini baz alarak, özel alanlarda daha az geleneksel çözümler ve öneriler sunduklarını, yenilikçi bir üslup sağlamaya çalıştıklarını dile getiriyor.

Farklı kotlar arasında geçiş.
Farklı kotlar arasında geçiş.

Konum

Guimarães, Portekiz

Tasarım yılı

2013

Tamamlanma tarihi

2019

Alan

15000 m2

İşbirlikçile

João Couto, André Malheiro, João Carvalho, Hélio Pinto

Fotoğraf

João Morgado

Temeller ve yapılar

Projegui

Hidrolik mühendisliği

Projegui

Makine mühendisliği

Layout

Elektrik mühendisliği

Feris