#evdekal için öneriler

'evdekal'anlara yapılacak kıymetli işler listesi hazırladık.
'evdekal'anlara yapılacak kıymetli işler listesi hazırladık.

Malum, bütün bir dünya olarak devasa bir sıkıntının içindeyiz. İnsanlığın karşılaştığı bu büyük tehlikenin şimdilik en önemli ve etkili savunması sosyal ilişkileri kısıtlamaktan geçiyor. En büyüğünden en küçüğüne kadar her yerde tüm yetkililer bir ağızdan 'evdekal' çağrısı yapıyor. Cins olarak biz de bu çağrıya, 'evdekal'anlara yapılacak kıymetli işler listesi hazırlayarak katkı sağlayalım dedik. Yazarlardan yayıncılara, kıdemli hocalardan tasarımcılara, müzisyenlerden gazetecilere kadar geniş bir listeye 'evdekal'anlar için tavsiye ricasında bulunduk. Burada o var:

UĞUR DERMAN

1. Yahya Kemal - Eski Şiirin Rüzgârıyla - Kendi Gök Kubbemiz

2. Mehmet Akif Ersoy - Safahat

3. Refik Halid Karay - Bütün eserleri

4. Beşir Ayvazoğlu - Fikret

5. Semiha Ayverdi - İbrahim Efendi Konağı

AYŞE TAŞKENT

1. Mithat Enç – Uzun Çarşının Uluları

2. Salah Birsel – Kahveler Kitabı

3. Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gökkubbemiz

4. Mithat Cemal Kuntay – Üç İstanbul

5. Umberto Eco – Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti

ÖMER TÜRKER

1. Amin Maalouf - Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri

2. Ali Emre - Selahattin

3. Geroge Iggers - Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı

4. Ömer Türker - Varlık Nedir

5. Edward Hallet Carr - Dostoyevski

M. FATİH ANDI

1. İbrahim Sarıçam – Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

2. Kemal Tahir – Yol Ayrımı

3. Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü

4. Mustafa Kutlu – Bu Böyledir

5. İlhan Kutluer - Yitirilmiş Hikmeti Ararken

EROL GÖKA

1. Dostoyevski – Karamazov Kardeşler

2. Herman Hesse – Bozkırkurdu

3. Mustafa Kutlu – Yoksulluk İçimizde

4. Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

5. Martin Lings – Hz. Muhammed'in Hayatı

ÜMİD GURBANOV

1. Jaroslav Hasek - Aslan Asker Şvayk

2. Dino Buzzati – Tatar Çölü

3. Victor Pelevin – Mavi Fener

4. Daniil Kharms – Ufak Tefek Olaylar

5. Forrest Carter – Küçük Ağaç'ın Eğitimi

AYŞE OLGUN

1. Andre Gide – Dünya Nimetleri

2. R.Maria Rilke – Malte Laurids'nin Notları

3. Cevdet Said – Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları

4. Rene Guenon – Modern Dünyanın Bunalımı

5. Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

DURSUN ALİ TÖKEL

1. Gazzali – Mişkâtü'l-Envâr

2. Filipeli Ahmet Hilmi – Amak-ı Hayal

3. Sigrid Hunke – Batının Üzerine Doğan İslam Güneşi

4. Stefan Zweig – Dünün Dünyası

5. Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir

EMRAH SAFA GÜRKAN

1. Nükhet Varlık - Akdeniz Dünyasında ve Osmanlılarda Veba

2. Claude Levi-Strauss - Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji

3. Wolfgang Schivelbusch - Keyif Verici Maddelerin Tarihi Cennet, Tat ve Mantık

4. Eric J. Hobsbawm - Parçalanmış Zamanlar

5. Malcolm Gladwell – Blink Düşünmeden Düşünebilmenin Gücü

BEKİR CANTEMİR

1. Richard Blatchly, Zeynep Delen Nircan, Patricia O'hara - Zeytinlikten Sofraya Zeytinyağının Hikâyesi

2. Mehmed Âkif, Mikail Çilingiryan - Zeytin Ağacı

3. Osman Selahaddin Osmanoğlu - Şehzade Ali Vasıb Efendi: Bir Şehzadenin Hatıratı

4. Toby Hemenway - Permakültür Bahçeleri

5. Salman Sayyid - Hilafeti Hatırlamak

KAAN MURAT YANIK

1. Gabriel García Márquez- Yüzyıllık Yalnızlık

2. Milan Kundera - Var olmanın Dayanılmaz Hafifliği

3. Sadık Hidayet - Kör Baykuş

4. Orhan Pamuk - Benim Adım Kırmızı

5. Haruki Murakami - Sahilde Kafka

İBRAHİM HALİL ÜÇER

1. İbn Kayyim el-Cevziyye, Medâricu's-Sâlikîn

2. Yevgeni Zamyatin, Biz

3. Giorgio Agamben, Açıklık - İnsan ve Hayvan

4. Wael bin Hallaq, İmkânsız Devlet

5. Ömer Türker, Ahlak

CEMAL ŞAKAR

1. Ömer Seyfettin - Bütün Hikâyeleri

2. Refik Halid Karay - Gurbet Hikâyeleri

3. Sait Faik - Alemdağ'da Var Bir Yılan

4. Mahmut Şevket Esendal - Otlakçı

5. Haldun Taner - Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu

HARUN TAN

1. Mulay el-Arabi ed-Darkavi - Bir Mürşidin Mektupları, çev. İbrahim Kalın

2. Jacques Ellul - Sözün Düşüşü

3. Sátántangó, Yönetmen: Béla Tarr, 1994 (Macaristan)

4. Le Grand Voyage, Yönetmen: Ismael Ferroukhi, 2004 (Fas)

5. Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater, 1736 (Hz. Meryem ilahisi)

ASIM CÜNEYD KÖKSAL

1. Max Horkheimer - Akıl Tutulması

2. Thomas Bauer - Müphemlik Kültürü ve İslam

3. Michael Sandel - Adalet

4. Miri Shefer-Mossensohn - Osmanlı'da Bilim

5. Wael Hallaq - Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek

DERYA TÜRKAN

1. East Greets East by Ravi Shankar and Friends

2. İhsan Özgen, Linda Burman-Hall, Lux Musica – Cantemir

3. GRP All-Star Big Band

4. Ümmü Gülsüm, Alf Leila wa Leila

5. Wynton Marsalis y Paco de Lucía: ‘Deep Blue'

BEDRİ GENCER

1. Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk. Hüseyin Vassâf. H Yayınları

2. Müzekki'n-Nüfûs. Eşrefoğlu Rûmî. Abdullah Uçman (yay.), İnsan Yayınları

3. Ehl-i Sünnet Akaidi. Mehmed Zahid Kotku. Server Yayınları

4. Din ve Cemiyet. Mahir İz. Gonca Yayınları

5. Hacıveyiszade Mustafa. Mustafa Özdamar. Kırk Kandil Yayınları

İRFAN GÜRDAL

1. Alim Qasimov - Ay Qız

2. Tuni Derya - Gunesh

3. Hulkar Abdullayeva - Qurbon o'lan

4. Hassak - Amanat

5. Cem Karaca - Kara Sevda