Güvercinleri köpeklere kurban edemeyiz

​Güvercinleri köpeklere kurban edemeyiz
​Güvercinleri köpeklere kurban edemeyiz

Ortadoğu da vebalı ağzın dişlemediği hiçbir değer, pençeleri geçirilmemiş hiçbir canlı kalmamıştır. Şu an, hemen şimdi sınırlarımızın ötesine bakmak yeterli olacaktır bunu anlamak için.

Küresel sömürü medeniyeti, söylemleri ile uygulamaları çelişen,

gizli faşizmin egemen olduğu sahte bir medeniyet. Ruhunu kaybetmiş,

vahşi çığlıklar atan bir medeniyet.

Bu sahte Medeniyetin önünde duracak tek ve gerçek güç kadim

kültürlerin bozulmamış, iğdiş edilmemiş pür ve sahici halidir.

Vahşi ruhu faş olmuş cinnet içindeki tek dişi kalmış medeniyet

Rahmet medeniyetinin küresel sömürü medeniyeti karşısındaki üstünlüğünü ortaya koyabilmesi ancak asli kodlarını yeniden keşfetmesine bağlıdır.

bu yüzden daha çok saldırıyor.

Rahmet medeniyetinin küresel sömürü medeniyeti karşısındaki

üstünlüğünü ortaya koyabilmesi ancak asli kodlarını yeniden

keşfetmesine bağlıdır.

Dua yüklü mabetlerimizin şadırvanlardan akan sudan gagalarını

dolduran güvercinlerin çağ yangınına havalanma zamanıdır.

Süfli küresel sömürü medeniyetinin iğdiş ettiği zihinlere mıhladığı

gotik canavarları bir an önce söküp atma zamanıdır.

Kulaklarımızda yankılanan Cehennemin zincirlerinin şangırtısını

hamasi, ayrıştırıcı, vahşi reflekslerden bir an önce uzaklaşarak

durdurabiliriz.

Rahmet medeniyetinin küresel sömürü medeniyetinin sinsi şifrelerini

ortaya çıkartabilmesi ve karşısında dimdik durabilmesi rahmet

medeniyetinin temsilciliğine

soyunmuş bulunanların kendi kusurlarıyla yüzleşmesi,

hatalarını görmesi ve medeniyetini var eden

tüm unsurlarla barışması ve bu barışı bir an önce

sonuçlandırmasına bağlıdır.

Birlik ve beraberlik içinde mücadele etmenin

merkezinde bu var.

Sanatı, edebiyatı, şiiri, estetik değerleri tekrar hayatımıza adapte

etme mecburiyetindeyiz.

Sahte sanatın üretilmiş ilahlarına, sahte kahramanlarına, ruhsuz ve içeriksiz figürlerine ihtiyacımız yoktur.

Rüyalarını kaybetmiş, renklerini yitirmiş bir çaresizliğin medeniyet

olarak sunulması tam bir medeniyetsizliktir.

Damarlarına sentetik rüyaları dolduran bir dünya asla kurtuluşun

ümidi rolüne soyunamaz.

Estetik kaygılarını kaybeden hayallerini kaybeder, hayallerini kaybeden

neslini kaybeder.

Sahte medeniyetin salyalı köpek dişleriyle sanat ve edebiyat

adına yok ettiği bütün insani değerleri, kadim kelam ve sanatla

tekrar geri alma zamanımız çoktan gelmiştir.

  • Ortadoğu da vebalı ağzın dişlemediği hiçbir değer, pençeleri geçirilmemiş hiçbir canlı kalmamıştır.

Şu an, hemen şimdi sınırlarımızın ötesine bakmak yeterli olacaktır bunu anlamak için.

Dünyamıza yön vermesi gereken medeni ilkelerin uygulanması

için göstereceğimiz gayretin itici gücü rahmet medeniyetinin ta

kendisidir.

İslam coğrafyası hiç bir zaman bu denli kapsamlı, sinsi ve stratejik bir saldırı ve tehlike altında olmamıştı.
İslam coğrafyası hiç bir zaman bu denli kapsamlı, sinsi ve stratejik bir saldırı ve tehlike altında olmamıştı.

Kadim ahlaktan, hak ve adaletten yoksun olan hiçbir sistem insanlığa

huzur getirmez.

Kendi ihtirasları uğruna ülkeler arasında sınırlar çizen, çizilmiş

sınırları değiştirmeye kalkan, harpler ve ihtilaller tertip etmekten

çekinmeyen zihniyetlerden, mazlumların gözyaşını ve akan kanı görmelerini

beklemek kudurmuş köpeğin dişlerinin arasına güvercinin

kafasını uzatmasından başka bir şey değildir.

Canavarlar üreten batı medeniyetinin bu canavarları kontrol ve

yok etmeye çalışmasını beklemek kanlı pençelerden okşanma

beklemekten farksızdır.

İslam coğrafyası hiç bir zaman bu denli kapsamlı, sinsi ve stratejik

bir saldırı ve tehlike altında olmamıştı. Bu yüzden acilen

düşünme ve eyleme geçme zamanımız gelmiştir.

Güvercinleri, köpeklere kurban edemeyiz.