Rahat bilmez bir kalp: Muhammed İkbal

Muhammed İkbal
Muhammed İkbal

Rızkını, başkasının nimetinde arama. Güneş çeşmesi olsa da, ondan dalga dilenme. Allah'ın himmetine dayan ve evrenle savaş.

Çünkü Doğu aklını, Batı kalbini terk etti.

İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası

 • "Aklın ölümü ne?" dedi "Düşüncenin terki!" dedim. "Kalbin ölümü ne? dedi, "Zikrin terki!" dedim.
 • Cavidname

Her Müslüman'ın kalbinde Mustafa'nın makamı vardır. Siz, onun adı ile şeref kazanırsınız.

Esrar ve Rumuz

 • Yalnız aşk, bütün kâinata kâfi gelir.
 • Kulluk Kitabı

Bugünkü bilim, hakikat ile aramızda en büyük perdedir. Puta tapar, put satar, put yapar.

Esrar ve Rumuz

 • Fikri dostluk, gerçek dostluk derecesinde etkileyicidir.
 • Makaleleler

Kâbe, bizim putlarımızla süslü; küfür, bizim Müslümanlığımıza kahkahalarla gülüyor.

Esrar ve Rumuz

 • İslam, dünya üzerinde halen eşitlik için çabalayan tek güçtür.
 • Yansımalar

Tehlike, kudreti imtihan eder. Cisim ve canın nelere kâdir olduğunu o bize bildirir.

Şarktan Haber

 • Sadece esirlerin boş zamanları vardır. Özgür kulun dünyada hiç boş anı yoktur.
 • Musa Vuruşu Hicaz Armağanı

Bilgi edinmek için bilgi edinmek, yalnızca aptalların tutamakları olabilir.

İslam Düşüncesi

 • Hayat başkasını tavaf etmekten kurtulmak, kendini Kâbe olarak tanımaktır.
 • Esrar ve Rumuz

Rızkını, başkasının nimetinde arama. Güneş çeşmesi olsa da, ondan dalga dilenme. Allah'ın himmetine dayan ve evrenle savaş.

İslami Benliğin İç Yüzü