Galata Kulesi'deki turaya iade-i itibar

Galata Kulesi
Galata Kulesi

Bizanslılar zamanında Fener Kulesi olarak inşa edilen dünyanın en eski kulelerinden Galata'ya dair kitabenin vefasına şahit oluyoruz.

Galata Kulesi Bizans zamanında fener kulesi olarak inşa ettirilmiş, Cenevizliler tarafından yeniden yaptırılmış. O gün bugün bir kartal gibi şehrin ufuklarını gözetlemekte. Osmanlılar şehri alınca tamir ettirerek bazen hapishane, bazen rasathane, bazen de yangın gözetleme kulesi olarak kullanmışlar. Tepesindeki külah biçimindeki cumba da bu dönemin eseri. Hezarfen Üstad kendisini buradan bırakmış Boğazın maviliklerine. Ne hazin: 1927’de tuğraları yasaklayan kanun çıkarılınca nobran eller onun bedenine de uzanmış.

Kulenin tamirine dair giriş kapısının üstüne asılan kitabedeki tuğra kazınmaya çalışılmış. Neyse ki taşın vefası insanoğlununkine galip gelmiş de solgun izi hâlâ seçilebiliyor. Bizi utanmaya ve hatamızı tamire davet ediyor.