Hem Hıristiyan hem Yahudi: Ebionitler

Ebionites
Ebionites

Hıristiyanlık tarihi genellikle Pavlus'un şekillendirdiği doktrinin gelişimi olarak karşımıza çıkar. Ancak Pavlus, Hz. İsa'yı dünya gözüyle görmediğine göre ondan önce ve onun anladığı Hıristiyanlığın dışında başka bir Hıristiyanlık daha var olmuş olabilir mi?

İÇİNDEKİLER