İngiltere kralı Lozan için ne demişti?

Mehmed Niyazi Özdemir
Mehmed Niyazi Özdemir

İngiltere Kralı, Ocak 1924’te yaptığı Parlamentoyu Açış Konuşması müsveddesinde üyelere yeni yasama yılında neler yapılacağını izah ediyor. Yoksa bir kaç ay sonraki Hilafetin kaldırılışına bir gönderme mi yapıyordu? Mehmet Niyazi Derin Tarih dergisinde Lozan'ı yorumladı.