Protestan askerden Napolyon'a İsrail mektubu

İrlanda asıllı Protestan bir Fransız askerin Napolyon Bonapart’a yazdığı Şubat 1799 tarihli mektup.
İrlanda asıllı Protestan bir Fransız askerin Napolyon Bonapart’a yazdığı Şubat 1799 tarihli mektup.

Kudüs’teki Ulusal Kütüphane’de açılan bir sergide İrlanda asıllı Protestan bir Fransız askerin Napolyon Bonapart’a yazdığı Şubat 1799 tarihli mektup dikkat çekiyor.

Herhangi bir maruzatı dile getirmek için yazılmış bir mektup değil bu. İngilizlere isyan edip Fransız ordusuna katılmış olan Thomas Corbet adlı asker, Napolyon’dan Yahudilerin bugünkü İsrail topraklarına yerleşmeleri için yardım istemiş.

“Size Doğu’yu fethettiğiniz bu dönemde Yahudi halklarına seslenmenizi ve ordularınıza katılmaları için çağrı yapmayı tavsiye ediyorum” diye yazmış. Ayrıca Yahudilerin 1800 yıldır ülkesiz insanlar olarak dünyanın dört bir köşesine dağılmış olarak yaşadıklarını ve her fırsatta aşağılandıklarını belirtmiş.

Bir Hıristiyan Protestan niçin böyle bir mektup yazsın ki diye düşünüyor insan hâliyle. Biz bu mektubu Corbet’in diğerkâmlığına yorsak da tarihçi Dr. Levy Rubin farklı bir açıklama getiriyor: “Burada farklı bir Siyonizm görmekteyiz. Zamanın Protestanları, Yahudilerin Kutsal Topraklara gidip yerleştikleri zaman Hıristiyanlığı kabul edeceğine inanıyorlardı.

Hatta bazı Yahudiler Napolyon’un Doğu fetihlerini bir kurtuluş olarak değerlendirmekte, onu Mesih olarak görmekte idi.” İsrail devletini ilk tahayyül eden Theodore Herzl’den bir asır önce yazılmış mektup, bugünkü Hıristiyan-Yahudi ilişkilerine de farklı yorumlar getirecek cinsten.