Fatiha Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Fatiha Suresi Arapça okunuşu...
Fatiha Suresi Arapça okunuşu...

Mekke döneminde inen ve yedi ayetten oluşan Fatiha Suresi’nin Arapça okunuşunu ve Türkçe mealini sizler için hazırladık. Aynı zamanda içeriğimizde yer alan video ile de Fatiha Suresi’ni dinleyebilir ve takibini yapabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" adını almıştır. Kur’an’ı Kerim’in özeti gibidir. Namazlarda bütün rekatlarında da ilk olarak Fatiha Suresi okunmaktadır.

Fatiha Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe Meali

  • Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Türkçe Meali

  • - Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿
  • - Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-4﴿
  • - (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿
  • - Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

Fatiha Suresi dinle

Fatiha suresinin fazileti

Gerek yalnızca “elhamdülillâh” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce, “Nikâh”, 19).

Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Diğer sureler ve okunuşları

Yasin Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Fetih Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

2021 Ramazan ne zaman?