7 soruda ilçe bazlı yatırım teşviki

İller 6 gruba ayrılarak, gruplara göre verilecek teşviklerin sınıflandırması yapıldı.
İller 6 gruba ayrılarak, gruplara göre verilecek teşviklerin sınıflandırması yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. Değişiklikle beraber 53 ilin bir alt bölgesinin teşviklerden yararlanması sağlanacak. Kararla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez İlçe Bazlı Teşvik Sistemine geçildi.

1- Yapılan düzenlemenin içeriği ne?

Düzenleme öncesi ilçe Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve ilçedeki diğer yatırımlarda yatırım teşviki alınamıyordu. Kararın geçmesiyle ilin tamamında kalkınmanın önünü açacak tarihî bir atılım gerçekleşti.

2-Bu değişiklikle ne yapılmış oldu?

İller 6 gruba ayrılarak, gruplara göre verilecek teşviklerin sınıflandırması yapıldı. Az gelişmiş ilçeler belirlendi. Yani ilçe sınıflaması ilk kez karara girmiş oldu.

3- Teşvikle sağlanan yarar ne?

Bulunduğu il nedeniyle olduğundan daha gelişmiş listesinde yer alan bir ilçenin, teşvikten daha çok yararlanmasının önü açıldı. Teşvikle, yatırımın maliyeti düşerken öte yandan vergi desteği, nakdî destek, yatırım yeri tahsisi ve bürokratik kolaylıklarla toplam yatırım tutarını hafifliyor. Ayrıca hem ilçelerin kalkınması hem de göçün önüne geçilmiş olacak.

4- İlçeler neye göre seçildi?

Sanayiciler tarafından uzun zamandır talep edilen ilçe bazlı teşvik sistemiyle, 53 ilin ilçeleri teşvikten yararlanabilecekken, 28 il kapsam dışı bırakıldı. İlçeler, bulundukları ilin gelişmişlik düzeyinin altında olanlardan seçildi.

5-Neden 53 ilin ilçeleri?

Teşvik grubundan daha düşük seviyede bulunan il sayısı hesaplanarak 53 ilin ilçelerinde bu düzenleme uygulanacak.

6- Kararın kapsamı genişletilecek mi?

Şimdilik sadece alt bölge teşvikinden yararlanacak bölgeler, 53 ilin ilçesiyle sınırlı. Bu sınırlama ilerleyen günlerde yeni teşviklerle genişleyebilir.

7- İlçeler sadece kendilerine mi yarar sağlıyor?

Düzenlemede geçen “OSB’lerde yapılan yatırımlar, bir alt bölge teşvikinden yararlanır” maddesine göre 1. Bölgede yapılan bir yatırım, 2. Bölgenin teşviklerinden yararlanabiliyor.