Akşemseddin’in tâc-ı şerifinin tarihi resmine ulaştık

Tarafımıza ulaştırılan tarihi resme göre, hâlen Vakıflar Genel Müdürlüğü uhtesinde bulunan Tâc-ı Şerîfin seneler evvel yani Tâc-ı Şerîfin Fatih Camii Şerifinde ziyarete açık olduğu yıllara ait bir görüntü. Bu resim ile Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Tâc-ı Şerîf bire bir aynı.
Tarafımıza ulaştırılan tarihi resme göre, hâlen Vakıflar Genel Müdürlüğü uhtesinde bulunan Tâc-ı Şerîfin seneler evvel yani Tâc-ı Şerîfin Fatih Camii Şerifinde ziyarete açık olduğu yıllara ait bir görüntü. Bu resim ile Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Tâc-ı Şerîf bire bir aynı.

Gerçek Hayat’ın 30 Eylül 2019 tarih ve 988 sayılı kapağı, Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin hocası ve büyük âlim ve mutasavvıf “Akşemseddin Hazretlerinin Tâc-ı Şerîflerini bulduk” şeklinde idi.

İstanbul’un mânevî fâtihi Akşemseddin Hazretlerine ait emanetin izini sürdüğümüzde, Tâc-ı Şerîflerinin yakın tarihlere kadar Fatih Camii’nde muhafaza edildiği bilgisine ulaşmıştık. 2007’de Fatih Camii’nde başlayan restorasyon sürecinde ise Tâc-ı Şerîfin bir tutanakla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün envanterine intikal ettiğini öğrenmiştik ve hatta devir teslim tutanağına ulaşmış idik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan özel izinle, muhafaza ve tamir atölyesi olan Sultan Ahmet Camii altındaki özel mekânda Tâc-ı Şerîf’i görmek ve görüntülemek nasip olmuştu.

  • Aynı yayında Tâc-ı Şerîfin Fatih Camii’nde yeniden ziyarete açılmasını teklif etmiştik. Ancak bu çağrımız şu ana kadar bir karşılık bulamasa da biz yeni bir belgeye ulaştık.

Tarafımıza ulaştırılan tarihi resme göre, hâlen Vakıflar Genel Müdürlüğü uhtesinde bulunan Tâc-ı Şerîfin seneler evvel yani Tâc-ı Şerîfin Fatih Camii Şerifinde ziyarete açık olduğu yıllara ait bir görüntü. Bu resim ile Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Tâc-ı Şerîf bire bir aynı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan özel izinle, muhafaza ve tamir atölyesi olan Sultan Ahmet Camii altındaki özel mekânda Tâc-ı Şerîf’i görmek ve görüntülemek nasip olmuştu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan özel izinle, muhafaza ve tamir atölyesi olan Sultan Ahmet Camii altındaki özel mekânda Tâc-ı Şerîf’i görmek ve görüntülemek nasip olmuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Akşemseddin Hazretlerine ait ve Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Tâc-ı Şerîf’in Fatih Camii’nde yâhut da Akşemseddin Hazretlerinin Göynük’teki türbesinde ziyarete açılması hususunu değerlendirmelerini arzu ediyoruz.