Azim hatadan dönelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanımızın "İslam Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor" cümlesine itirazımız var. Zira Lût Aleyhisselam gibi bir peygamber, kötü bir fiil ile tesmiye ediliyor. Bu azim yanlıştan bir an evvel dönülmesi için hassasiyet göstermeliyiz.

Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocanın okuduğu hutbede, zina ve eş cinsellikle ilgili bölümlere belli bir kesim karşı çıkarak; hocanın şahsında İslam dinine olan kinlerini kusmuşlardı. Biz de bu konuyla ilgili görüşlerimizi köşemizde dile getirmiştik.

Yazımızı okuyan bir arkadaşımdan Lûtîlik tabiri ile ilgili ikaz geldi. Bu nedenle bu hususu kayda girmek icap etti. Bilirsiniz 'Galat-ı Meşhur, Lügat-i Fasihten evladır' diye bir söz vardır.

“Lûtîlik” tabiri tam da buna uymaktadır.

Maalesef bir Peygamberin adı, hiç ilgisi yokken, aksine ikaz eden biri olmasına rağmen homoseksüel sapkınlığın tarifi için kullanılmaktadır. Bu hataya pek çoğumuz gibi Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hoca da düşmüş ve mezkûr hutbenin ilgili bölümünde:

  • "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikâhsız hayatın İslâmî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne mâruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" demişti.

Hutbedeki "Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor" cümlesinde Lût Aleyhisselam gibi bir peygamber, kötü bir fiil ile tesmiye ediliyor. Bu azim yanlıştan bir an evvel dönülmesi için hassasiyet gösterip gayret etmeliyiz. Sadece Başkan Bey mi? Elbette hayır hepimiz!

Eşcinselliğin Her Nev'i Lânetlenmiştir

Lût (a.s), Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberdendir. Bugünkü Filistin toprakları üzerinde bulunan Ölüdeniz çevresindeki Sodom, Gomore, Adma, Tseboim ve Bela halkına gönderilen bin peygamberdi.

Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Tevrat'a göre, Sodom halkı her türlü ahlaksızlık ve özellikle de erkek erkeğe cinsî münasebette bulunmayı icat etmişlerdi. Lût (a.s.) halkının bu sapıklığı terk etmesi için çabaladı. Fakat vazgeçirmeye muvaffak olamadı. Bundan dolayı çok üzülüyordu. Yüce Rabbimiz Lut kavmini, bu azgınlıktan vazgeçmedikleri için toplu olarak helâk etti

Kur'an-ı Kerim'de Hûd Suresi 77 ve devamındaki ayetlerde, Lût (a.s.) ve kavmi ile ilgili şöyle anlatıyor:

"Elçilerimiz (yakışıklı birer delikanlı suretinde) Lût'a geldikleri zaman; (halkının sapıklarının onlara musallat olmasından korktuğu için) endişelendi, göğsünü bir sıkıntı kapladı ve 'Bu gün zorlu bir gün olacak' dedi."

Lût (a.s.)'un evine güzel delikanlıların geldiğini haber alan sapıklardan bir kesim; Lût (a.s.)'un evinin kapısına dayandılar.

  • "Lut, “Ey kavmim!” dedi, “İşte kızlarım; onlarla evlenip meşru ve tabii yollarla arzularınızı tatmin etmeniz, sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse, Allah’tan korkun da misafirlerime tacizde bulunarak, beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?"

"Buna karşılık onlar, 'Sen de gayet iyi bilirsin ki, bizim senin kızlarında gözümüz yok. Çünkü kadınlarla ilgilenmiyoruz biz. Sen aslında bizim ne istediğimizi pekâlâ bilirsin!' dediler."

"Dedi ki 'Ah keşke size yetecek (sizi engelleyecek) gücüm olsaydı. Yahut bir kaleye sığınabilseydim."

Lût Aleyhisselam'ın çok üzüldüğünü ve çaresizliğini gören misafirleri, gerçek kimliklerini ve Allah tarafından bu toplumu helâk etmek için görevlendirildiklerini anlattılar.

81. ayet ve devamı şöyle anlatıyor:

  • "(Elçiler) Dediler ki: 'Ey Lût biz Rabbin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak dokunamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık). Sakın hiç biriniz dönüp arkasına bakmasın, fakat karın hariç. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecek. Onlara vaad olunan (azab) sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?"

"Böylece emrimiz geldiği zaman altını üstüne çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık."

Böylece Sodom halkı topyekün helâka uğramış oldu.