Gerçek Hayat çıkarken yaşananlar: Başkanlık Sistemi

Başkanlık Sistemi Referandumu Sonuçları...
Başkanlık Sistemi Referandumu Sonuçları...

16 Nisan 2017’de yapılan referandumla yüzde 51.41 “evet” oyu ile Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi. 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Başkanlık sistemi de yürürlüğe girmiş oldu.

Türkiye’de yeni bir sistem kurulmasına yönelik çalışmalar geçmişte Özal, Demirel, Türkeş, Erbakan ve Yazıcıoğlu tarafından da gündeme getirilmişti. Dahası bunu 1938’de ölmeden önce ilk telaffuz eden Mustafa Kemal’di. Amerikan tipi bir başkanlığın Türkiye için daha iyi olacağını belirtmişti Çankaya’da. Ancak Başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini en güçlü şekilde dile getiren isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ın öncülük ettiği bu tartışma 27 Nisan e-muhturası sayesinde yeni bir boyuta taşındı.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Türkiye’de 2007 yılındaki anayasa değişikliğinin ardından halk oyuyla yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimleri, hükûmet sistemi değişikliği konusundaki tartışmaların daha da alevlenmesine neden olmuştu. 16 Nisan Referandumu öncesinde parlamenter sistem geleneği ile yönetilen ülkemizde yeni sistemin ne olacağı, nasıl uygulanacağı, hangi ülke ya da ülkelerden esinlenileceği, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulunun hangi görev ve yetkilere sahip olacağıyla ilgili çalışmalar hız kazanmıştı.

Gerçek Hayat Dergisi'nin Başkanlık sistemini anlatan sayfası...
Gerçek Hayat Dergisi'nin Başkanlık sistemini anlatan sayfası...

SİSTEM BU ŞEKİLDE YÜRÜMEZ

2011 yılında halk tarafından seçilen ve halktan aldığı güçle yetki alanı genişleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemi (2007-2014) ve yine halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı dönemindeki (2014-2015) “çift başlılık” neticesinde, sistemin bu şekilde yürümeyeceği kanaati hâkim oldu. Ayrıca kurulduğu günden itibaren vesayet sistemiyle mücadele eden AK Parti, sistem değişikliği ile vesayeti tamamen kaldırmayı gündemine almıştı.

16 Nisan 2017’de yapılan referandumla yüzde 51.41 “evet” oyu ile Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi. 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Başkanlık sistemi de yürürlüğe girmiş oldu. Bu sistemle birlikte Başbakanlık makamı kaldırıldı ve yürütmeye ait tüm yetkiler cumhurbaşkanına aktarıldı. Cumhurbaşkanı hem devletin, hem de hükümetin başı oldu.