Belgelerle Yassıada gerçeği

Bir mektup, bir karar, bir dilekçe...
Bir mektup, bir karar, bir dilekçe...

Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Menderes’in avukatlığını yapan O. Cemal Fersoy, yazdığı kitapta Yassıada mahkemelerindeki duruşmaları, gerçek belge ve olaylarla aktarıyor. Fersoy’un o kitabından Fatin Rüştü Zorlu’nun Yüksek Adalet Divanı Başkanlığına yazdığı dilekçeyi, hakkındaki idam kararı metnini ve idama gitmeden yazdığı son mektubu sizlere aktarıyoruz.

Mektup

Fatin Rüştü Zorlu'nun mektubu
Fatin Rüştü Zorlu'nun mektubu

16.09.1968

Sevgili anneciğim, Emelciğim, Sevinciğim ve Ağabeyciğim,

Şimdi cenabı hakkın huzuruna çıkıyorum. Sakinim huzuru içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin sakin ve huzur içinde yaşamanız beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah’ın takdiratı böyle imiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Anne siz sevdiklerimi muhafaza edin ve Allah’tan inayetiyle onların huzurunu temin edim. Hepinizi Allah’a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayatta berdevam olarak beni huzur içinde bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun.

Mektup altı notu: Dünyada eşsiz bir belge idam sehpası altında yazılan mektup, önce aptest almış ve yukarıdaki satırları kaleme almıştır. Fatin Rüştü Zorlu’nun bir sayfadan ibaret mektubunda ne dereceler de iradesine hâkim olduğu görülüyor.

Karar

Fatin Rüştü Zorlu’nun ölüm cezasına çarptırıldığı karar
Fatin Rüştü Zorlu’nun ölüm cezasına çarptırıldığı karar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ihlalden maznun İbrahim Rüştü oğlu, Hatice Güzide’den doğma Fatin Rüştü Zorlu’nun Yüksek Adalet Divanın da yapılan duruşması sonunda verilen 16 Eylül 1961 tarih ve 1960/1 sayılı kararlar TCK’nin 146/1 maddesine göre ölüm cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.

16 Eylül 1961

İmzalar

Yüksek Adalet Divanı Başkanı: Selim Başol, Üye: Selman Yörük, Rıza Tunç, Abdullah Üner, Hıfzı Tüz, Hasan Gürsel, Mehmet Çokgüler, Vasfi Göksu, Ali Doğan Toran

Karar Milli Birlik Komitesince tasdik edilmiştir.

Resmi mühür ve imza

Metin altı notu: Fatin Rüştü Zorlu’nun Ankara Bahçelievler 3. duraktaki evinin kapısına, idam edildiğini belirten yazıyı, Divan Başsavcısı yapıştırmayı ihmal etmemişti. Bunu gören Emel Zorlu hanımefendi kapı önünde bayılmıştı. Tarafımdan kapıdan sökülmüştür.

Dilekçe

Zorlu'nun yazdığı dilekçe
Zorlu'nun yazdığı dilekçe

Yüksek Adalet Divanı Başkanlığına

Bundan evvelki duruşmalarımda da arz ettiğim gibi müdafilerimin henüz dosyayı inceleyebilme imkânı bulup bulamadıklarını bilmiyorum. Bunları kendileriyle görüşmek için gereken imkanlara sahip bulunmuyorum. Dört haftadır devam eden muhakeme sonucunda avukatlarımla ancak yarımşar saatten sadece iki kez görüşebildim.

Bana karşı kati bir bilgi duyma ve görmeye istinad etmeyeni istidlal veya ..... veya şeklindeki suç isnadları ..…. yaymışlar.

Cereyan eden muhabbetin de yüksek mahkememize yetiştirilmesi gerektiği gibi o zaman Yassıadada heyetinizde aza bulunan .... Nuri Birgi ile Atina'da büyükelçi ve yine heyetinizde aza bulunan Settar İksel ve Orhan Eralp’in da dinlenmeleri icab etmektedir.

Derin saygılarımla arz ederim.

Metin altı notu: F.R Zorlu Yassıada Y. adalet divanına devamlı dilekçeler verir ve hakkını arardı. Bunlar üzerinde divanın hiçbir işlem yapmadığını biliyorum. Bazılarını bana iade ederlerdi. Yukarıda bir örnek görülüyor.