Dünyanın tektipleşmesi ve Bitcoin

Böyle bir dünya düzeninde, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan egemenlik ilişkilerinin de değişmesi ve dönüşmesi zaruridir. Oluşacak bu yeni dünya düzeni platformunda Türkiye gibi ülkelerin yeralma imkânı da mevcuttur. Türkiye bugünkü manevra alanını muhtemelen bu ihtimaller üzerinden kazanmaktadır.
Böyle bir dünya düzeninde, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan egemenlik ilişkilerinin de değişmesi ve dönüşmesi zaruridir. Oluşacak bu yeni dünya düzeni platformunda Türkiye gibi ülkelerin yeralma imkânı da mevcuttur. Türkiye bugünkü manevra alanını muhtemelen bu ihtimaller üzerinden kazanmaktadır.

Bitcoin bir matematik işlem sonucu üretildiği için sınırlı miktarda üretilebilecektir ve bir noktadan sonra üretilemeyecektir. Ondan sonra Bitcoin'in geleceği akıbeti belirsizidir ancak birkaç operasyonla çökertilmesi de gayet mümkündür. Ve yakın gelecekte ABD’nin dünya liderliği, en azından bir derece gerileyebilir. Bu durumda ve bunu da destekleyecek bir şekilde, doların dünya ekonomisi üzerindeki egemenliği ve belirleyiciliği muhtemelen gerileyecektir.

Küreselleşme ve ulus-devlet

Küreselleşme dünyadaki belirli grupların zümrelerin mahfillerin sadece bir tercihi bir siyaseti değildir, dünyanın genel gidişatıdır. Ve bu yönüyle esasen modern kapitalist Batı uygarlığına başından beri içkin olarak mevcuttur. Zaten batı uygarlığını yeryüzünde bilinen diğer uygarlıklardan ayıran temel hususiyet de budur.

Modern Batı Uygarlığı coğrafi keşifler vs ile yeryüzüne önce fizik açıdan kuşatıp tahakküm etme cihetine yönelmiştir. Ve sonrasında Protestanlığa ve deizme dayalı metafizik arka planı üzerinden geliştirdiği ütopyalar ve ideolojilerle yeryüzü insanlığının zihniyet yapısının ve zihin dünyasını da dağıtır ve tarumar eder. Ve bu tarumar edişten sonra da yeryüzü insanlığının zihniyet yapısını önemli ölçüde belirler ve tanımlar. Bu şekilde de diğer toplumsal yapılar fizik-zor ve onların zihinlerini dönüştürerek egemenlik altına alır. Bu küreselciliğin kendisidir.

Modern Batı Uygarlığı coğrafi keşifler vs ile yeryüzüne önce fizik açıdan kuşatıp tahakküm etme cihetine yönelmiştir.
Modern Batı Uygarlığı coğrafi keşifler vs ile yeryüzüne önce fizik açıdan kuşatıp tahakküm etme cihetine yönelmiştir.

Bugün olan ise büyük ölçüde geleneksel devlet yapılarının parçalamak maksadıyla inşa olunan ve bu hedefi yerine getiren ulus devlet modelinin, egemen modern uygarlığın egemen zümreleri tarafından rafa kaldırılması düşüncesidir. Bu önemli bir farklılıktır. Sürecin bu aşamasında artık yeryüzünün egemen unsurları, tek dünya devleti hedefine doğru ilerlemek gayesindedir. Dolayısıyla bu noktada artık önceden kendileri açısından gerekli ve işlevli olan ulus devlet modeli geçerliliğini kaybetmiş durumdadır. Onun yerine eski Atina tipi site devletleri geçirilmek istenmektedir. Bu alandaki çatışmanın esası buradan kaynaklanmaktadır. Yani küreselleşme başka bir mecraya evirilmiş durumdadır.

Milliyeti aidiyeti olmayan para: Bitcoin

Çünkü mesela haberleşme büyük ölçüde devletlerin denetimi dışındadır. Eskiden olduğu gibi bir posta hizmetlerinden ve tekelinden söz etmek dolayısıyla mümkün değildir. Bugün artık birçok devlet elektronik ortamdaki haberleşmeyi yazışmaları sadece izlemek, dinlemekle, kaydetmekle yetinmek durumundadır.

  • Yine doların yerine evrensel bir para birimi geçmesi geçirilmesi mümkündür. Bu milliyeti aidiyeti olmayan para olacaktır. Bu, şu an tedavülde ve gündemde olan kripto para Bitcoin olmayabilir. Ancak doların yerine bir başka uluslararası geçerliliği olan bir sanal paranın ortaya çıkması, yakın geleceğin gelişmelerinden olacaktır. Bu küreselleşmenin hem alameti hem temeli ve hem de kendisidir. Bu durumda devletlerin hükümranlık alâmetlerinden olan, para basma hakkı-hususiyeti de adım adım aşınacak gibi gözükmektedir.

Şimdiden bazı ülkelerin bitcoini kullanmaya başladıkları görülmektedir. Sanal para, kripto paranın mevcutlar içerisinde en önemsenir en rağbet göreni olan Bitcoindir. Bitcoin ve diğer sanal-kripto paralar şu an için önemli ölçüde yeraltı dünyası, mafya, kumar sektörü gibi gayrı-meşru alanlarda işlerde ve ilişkilerde kullanılmaktadır. Ancak daima bu alanlarla sınırlı kalacağı anlamına gelmemektedir.

  • Çünkü nihayetinde Bitcoin, yakın gelecekte uluslararası geçerlilik kazanacak bir kripto-sanal paraya doğru giderken, atılan adımlardan, yaşanan süreçlerden biri olarak görülmelidir. Ve dolayısıyla bu sanal-kripto paralar Tek Dünya Devleti’ ne doğru giderken atılan adımlardan biridir. Her ne kadar ortada bazı isimler telaffuz ediliyorsa da arka planda bu gücün olduğu aşikârdır.

Çünkü devletlerin milliyetin üzerinde ve dışında olan kripto para devletlerin belirlenimlerinin ve denetiminin dışındadır. Devletlerin para üzerindeki belirlenim hakkı ve tasarrufu aşınmakta sönümlenmekte ve giderek ortadan kalkmakta ve iptal olmaktadır. Esasen bu durum bir yanıyla, devletlerin para üzerindeki kontrolünün, tasarrufunun azalması aşınması aşındırılması süreçlerinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Çünkü artık devletlerin paraları haricinde uluslararası ölçekte kripto paralar ortada dolaşmaktadır.

Bitcoin’in sosyolojik ve kriminal hedefleri

Bitcoin meselesinde şu iki husus göze çarpıyor. Birincisi; Bitcoin belirli algoritma üretimine dayanmakta bunun için güçlü bilgisayarlar geliştirilmektedir. Bu aynı zamanda bu işlemleri gerçekleştirecek zeki bireyleri gerekli kılmaktadır. Çünkü başlangıçta Bitcoin üretmek nispeten daha kolay matematik işlemler mümkünken, giderek bu işlemler oldukça zorlaşmış şimdi artık çok karmaşık üst düzeyde işlemleri gerektirmektedir. Demek ki Bitcoin, dünyadaki zeki sıra-dışı müteşebbis insanların belirlenmesi için kullanılan vasıtalardan biridir.

Diğer yandan yeraltı dünyası, uyuşturucu piyasası, kumar sektörü Bitcoinin kullanıldığı temel alanlar gibi gözükmektedir. Reel piyasada şuan için Bitcoin daha az kullanılmaktadır. Bazı kişiler Kara İnternet denilen internetin derin katmanlarında kontrol dışı olduklarını düşünmektedir. Ancak buraların da bir şekilde şu yahut bu ölçüde kontrol edildiğini düşünmek gerekir. Bitcoin, bu tür suç unsurlarını ve suçluları da tespit etmek ve yeraltı dünyasının kontrolünü pekiştirmek için bir vasıta olabilir. Bir takım gizli örgütler ve cemiyetlerin bu suç şebekelerini ve suçluları bir şekilde istihdam etmek istedikleri bilinmektedir.

Mahremiyetin iptali ve Bitcoin

Bitcoin ve sanal para meselesinin, insan toplumunun küresel ölçekte kayıt altına alınmasıyla da irtibatı vardır. İnsan toplumu George Orwell’in 1984 romanındaki öngörüleri ve /veya tasarımları tahakkuk etmesine şahit olmaktadır. Bu arada Türkiye de, gözlenebilir ve izlenebilir bir hale gelmiştir. Esas olarak suç şebekelerinin ve suçluların bu şekilde izlendiği söylenmektedir. Bunda doğruluk payı vardır ve meselenin pozitif yönüdür. Bunun da insan toplumunun geleneksel cemaatlere dayalı yapısının çözülmesiyle irtibatı vardır. Çünkü kitlelerden oluşan toplumum kontrolü ancak, tek tek bireylerin ve toplumun izlenebilir ve gözlenebilir olmasıyla mümkündür.

Altın, gümüş, dolar, Bitcoin, 1400 şirket ve 2 trilyon dolar

Ancak evrensel para biriminin ortaya çıkmasından bir aşama sonrası muhtemelen şöyle olacaktır: Kayıt altına alınmış insanlığın kayıt altındaki bireyleri, belirli bir krediye sahip olacaktır. Hayatlarının her anı doğumundan itibaren kaydedilen bireylere belirli bir kredi verilebilir. Bu durumda bu kişiler bu krediyi, kontrol altına alınmış hayatlarında izlenebilir dünyalarında kademe kademe kullanacaklardır. Ve fakat bu kişiler sistemin aleyhine ve/veya sistemin hoşlanmadığı bir işe giriştiklerinde/bir harekete kalkıştıklarında ve hatta sistemin en azından hoşlanmayacağı bir söylemde bulunduklarında, onlara verilen bu kredide bir düşme söz konusu olacaktır. Bu durum, modern küresel kapitalist sistemin insanlığı zapturapt altına alma gayesinin daha ileri bir safhasını ifade etmekte ve buna işaret etmektedir.

 Kayıt altına alınmış insanlığın kayıt altındaki bireyleri, belirli bir krediye sahip olacaktır. Hayatlarının her anı doğumundan itibaren kaydedilen bireylere belirli bir kredi verilebilir.
Kayıt altına alınmış insanlığın kayıt altındaki bireyleri, belirli bir krediye sahip olacaktır. Hayatlarının her anı doğumundan itibaren kaydedilen bireylere belirli bir kredi verilebilir.

Bu durumda insanlar, sistem dışına düşmemek için tüm hareketlerine hatta mahrem alanlarda dahi bütün konuşmalarına dikkat eder hale geleceklerdir. Bir nevi herkes kendi kendisinin polisi, ajanı ve casusu olacaktır ve kendi kendilerine oto sansür uygulayacaklardır. Muhtemelen dünya insanlığının ve Türkiye’nin izlenebilir hale gelmesinin çok önemli bir sebebi de bu olmalıdır. Ve yakın geleceğinin makul bir tasviri de budur.

Bitkoin ve sonrası

Bitcoin bir matematik işlem sonucu üretildiği için sınırlı miktarda üretilebilecektir ve bir noktadan sonra üretilemeyecektir. Ondan sonra Bitcoin'in geleceği akıbeti belirsizidir ancak birkaç operasyonla çökertilmesi de gayet mümkündür. Ve yakın gelecekte ABD’nin dünya liderliği, en azından bir derece gerileyebilir. Bu durumda ve bunu da destekleyecek bir şekilde, doların dünya ekonomisi üzerindeki egemenliği ve belirleyiciliği muhtemelen gerileyecektir. Bu gerilemenin safhalarından ve neticelerinden biri olarak, evrensel ölçekte üzerinde uzlaşılan bir dijital para biriminin ortaya çıkması gayet mümkündür. Bu, yeni dünya düzeninin alametlerinde birisi olacaktır.

  • Böyle bir dünya düzeninde, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan egemenlik ilişkilerinin de değişmesi ve dönüşmesi zaruridir. Oluşacak bu yeni dünya düzeni platformunda Türkiye gibi ülkelerin yeralma imkânı da mevcuttur. Türkiye bugünkü manevra alanını muhtemelen bu ihtimaller üzerinden kazanmaktadır.

Dolayısıyla dünya devletlerinin çoğunluğu, dünyanın bu gidişatına ya ayak uyduracak yahut da bir kısmı adım adım aşınarak sönümlenecektir. Esasen birçok ülke zaten devlet olmayıp, sadece ülkedir. Bunların biçim ve mahiyet yönünden değişikliğe dönüşüme uğramasıyla beraber, BM’nin bir alt birimi gibi hareket edeceklerini öngörmemiz mümkündür. Böyle bir dönüşümden sonra BM, tek dünya devleti hedefine bir adım daha yaklaşmış/yakınlaştırılmış olacaktır. Tüm bu süreçlerden sonra, küresel ölçekte bir mutabakatla bir veya birkaç evrensel paranın gündeme getirilmesi mümkündür. Ama Bitcoin bu vakte kadar ve belki gelecekte de varlığını sürdürecek gibidir. Ve bu durumda Türkiye kendi sanal parasını üretebilmeli ve bu süreçlerde resmi olarak üretilmiş bir kripto parayla yerini alabilmeli ve sanal âlemde dolaşıma sokabilmelidir.