Endülüs’ün gerçek vârisi vefat etti

Tam sekiz asır boyunca İslam beldesi olmuş bugünkü İspanya’da, İslam adına neredeyse hiçbir şey bırakılmadı. Ancak Allah’ın takdiriyle özünü hatırlayanlar da yok değil. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde zahiri sebebi Covid-19 gösterilen hastalıktan vefat eden ve ihtida ettikten sonraki Abdurrahman adını alan Jose Luis Colombo idi.
Tam sekiz asır boyunca İslam beldesi olmuş bugünkü İspanya’da, İslam adına neredeyse hiçbir şey bırakılmadı. Ancak Allah’ın takdiriyle özünü hatırlayanlar da yok değil. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde zahiri sebebi Covid-19 gösterilen hastalıktan vefat eden ve ihtida ettikten sonraki Abdurrahman adını alan Jose Luis Colombo idi.

Tam sekiz asır boyunca İslam beldesi olmuş bugünkü İspanya’da, İslam adına neredeyse hiçbir şey bırakılmadı. Ancak Allah’ın takdiriyle özünü hatırlayanlar da yok değil. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde zahiri sebebi Covid-19 gösterilen hastalıktan vefat eden ve ihtida ettikten sonraki Abdurrahman adını alan Jose Luis Colombo idi.

69 yaşında İspanya Granada’da vefat eden İslam tebliğcisi, Arjantin’in La Plata şehrinde 19 Mart 1951’de dünyaya gelmişti. Doğduğu şehir olan La Plata’da Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde okumuş, Avrupa’dan Asya’ya hatta Kuzey Afrika’ya kadar seyahat etmediği, ayak basmadığı muhit bırakmamıştı. Seyahatleri neticesinde birçok müşahedede bulunan Colombo, kendisini muhasebeye çekmeye de vakit bulabilmiş ve içindeki buhranı Fas’ta Müslüman olarak izale etmesini bilmişti. Artık ismi Jose Luis değil Abdurrahman’dı ve hayatının geri kalanını İslam yolunda feda etmeyi başarmıştı.

  • Artık tahsil hayatını da İslâmî ilimlere vermeyi tercih etmişti bu büyük kırılma sonrasında. Medine’ye gitmiş ve Medine İslam Üniversitesi’nde İslam hukuku okumuştu. Bilgi birikimini iyice arttırdıktan sonra İspanya’ya yerleşmiş ve İspanya’ya İslam’ın yeniden dönüşünün öncüleri arasında yer almıştı.

Granada O’nun hareket noktasıydı. ‘Yeni İspanyol Müslüman Topluluğu’ isminde bir teşkilat kurarak tebliğ faaliyetleriyle gönülleri fethetmeye başladı kısa zamanda. İspanya’daki gayretlerine 1980’lerin sonlarında Arjantin ve Şili’de devam etti Colombo. Buralarda hem Müslümanlara rehberlik etti, hem de onların eğitimleriyle yakından ilgilendi.

Granada O’nun hareket noktasıydı. ‘Yeni İspanyol Müslüman Topluluğu’ isminde bir teşkilat kurarak tebliğ faaliyetleriyle gönülleri fethetmeye başladı kısa zamanda. İspanya’daki gayretlerine 1980’lerin sonlarında Arjantin ve Şili’de devam etti Colombo.
Granada O’nun hareket noktasıydı. ‘Yeni İspanyol Müslüman Topluluğu’ isminde bir teşkilat kurarak tebliğ faaliyetleriyle gönülleri fethetmeye başladı kısa zamanda. İspanya’daki gayretlerine 1980’lerin sonlarında Arjantin ve Şili’de devam etti Colombo.

Arjantin İslam Kültür ve Yayın Ofisi’nden kendisine tevdi edilen “Sahih Müslim” eserini İspanyolcaya tercüme etmeye başladı ve bu beldelerde irşad ve tebliğ vazifesi gören Cerrahi şeyhi Tosun Bayrak ile tanışıp, kendisine intisap etti.

“Sahih Müslim”in 2006 yılında tercümesini tamamlayarak basımını gerçekleştiren bu gönül insanı bütün enerjisiyle İslam’a hizmet etmeye devam etti.

Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi namına devletin millî kanalındaki televizyon programlarına katıldı. 2011’de “El Calamo” ve 2018’de “Al Risala” radyo programında İslam’la ilgili konuları açıklamada alçakgönüllülüğü, bağlılığı, vakarı ve açıklığıyla tanındı ve sevildi.

Kısacası kendisine verilen ömür sermayesini Allah yolunda, Müslümanların İslam’ı doğru anlaması için, Müslüman olmayanların da İslam’a davetiyle sarf etti. Böylelikle ardından yüzlerce mühtedi (Müslüman) bırakarak göçüp gitti bu fâni âlemden.

Colombo, İspanya-Granada Şehri Müslüman Mezarlığı’na 12.10.2020 Pazartesi günü saat 11:30 gibi sessiz sedasız defnedildi; tıpkı yaşadığı mütevazı hayata benzer bir şaşaadan uzak şekilde...

Allah (c.c.) rahmet eylesin!