‘Erdoğan’ın liderliğiyle daha güçlüyüz’

Refet Merre
Refet Merre

En önemlisi de muhterem Erdoğan’ın Türkiye’nin tarihine bakıp bu tarihin yeniden ihyasına çalışması ve bunda da muvaffak oluşudur.

“Türkiye etkili bir bölge ülkesidir. Arap ülkeleriyle güzel ilişkilere sahip bir geçmişi bulunmaktadır. Bu güzel ilişkilerin temeline indiğimizde karşımıza ortak değerler çıkar. Ortak tarih ve medeniyet perspektifi, dış güçlere birlikte karşı duruş bizi birbirimize sımsıkı bağlamaktadır. Bizler Araplar olarak geçmişte Türkiye’nin gerilemesiyle birlikte büyük kayıplara uğradığımızın farkındayız.

Son yıllarda Türkiye’nin tekrar bölgemizde gücünü hissettirmesiyle birlikte kendimizi yeniden güvende hissetmeye başladık. Türkiye, bugün bölge halklarının menfaatlerini öne alan, stratejik ilişkiler geliştiren bir güç olarak göze çarpıyor. Türkiye’nin Filistin ve Kudüs meselesine, Mescid-i Aksâ’nın savunmasına verdiği önemi dikkatle takip ediyor, Filistin birliğini sağlama konusundaki gayretlerini takdirle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye kürevî bir ağırlığa sahip olmuş; siyasî, askerî ve ekonomik bir güce dönüşmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye kürevî bir ağırlığa sahip olmuş; siyasî, askerî ve ekonomik bir güce dönüşmüştür.

Filistin’in bağımsızlığı, Arap toplumlarının ilerlemesi ve kalkınması konusunda gösterdiği çabaları alkışlıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi her fikri proje, her kalkınma hamlesi, her ilerleme teşebbüsü vizyon sahibi bir lidere ihtiyaç duyar. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu vizyona ve stratejik akla sahip bir lider olarak ülkesini kalkındırmış, demokrasi ve hukuk mecralarında büyük gelişmelere imza atmış, gerek sanayii gerekse kültür ve turizm alanlarında Türkiye’ye büyük ivmeler kazandırmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye kürevî bir ağırlığa sahip olmuş; siyasî, askerî ve ekonomik bir güce dönüşmüştür. En önemlisi de muhterem Erdoğan’ın Türkiye’nin tarihine bakıp bu tarihin yeniden ihyasına çalışması ve bunda da muvaffak oluşudur. Bu durum Türkiye’nin önünü kesmek isteyen hasımların kirli çabalarını beraberinde getirmiş fakat hasımların bütün çabaları boşa çıkmıştır. Erdoğan liderliğindeki Türkiye bugün daha birlik beraberlik içinde ve daha güçlüdür.”