FETÖ'nün örgüt yapılanması: 'Kim kimdir?'

Terörist Gülen ve arkadaşları.
Terörist Gülen ve arkadaşları.

Fetullahçı Terör Örgütü, yalnızca terörist başı Fetullah Gülen değil çok sayıda farklı isimle kurulup ihanet faaliyetleri gerçekleştirdi. FETÖ'nün başlangıcından itibaren bilfiil terör faaliyeti gerçekleştiren isimleri tek tek sıraladık.

Terör örgütünün şemasını çıkarırken birçok farklı isme değinmek şart.

Baş terörist Fetullah Gülen kimdir?

Anne tarafından Edirne’li Sabetayist bir aileye, babası tarafından ise Ermeni bir aileye mensuptur.1942’de Erzurum’da doğar. Çocuk yaşta hocasını şikâyet eder ve İsmet İnönü ile görüşüp elini öper. Amcası, CHP Erzurum yönetiminde görevlidir. Genç yaşta Özel Harp’e dâhil edilir. Yaşı tutmadığı ve ilkokul diploması bile olmadığı hâlde Diyanet’in imtihanlarına girer. İlkinde kazanamaz, ikincisinde kazandırılır. Ardından ilkokul diploması verilir.

FETÖ ele başı Gülen.
FETÖ ele başı Gülen.

CHP’ye üyedir ve CHP’nin 1958’de Koç’lara ait Divan Otelde yapılan CHP Gençlik Kolları toplantısına iştirak eder. Burada CHP’nin genç milletvekillerinden mason Bülent Ecevit ile tanışır. Edirne’ye tayini çıkarılır. Çünkü burası Erzurum’a gelmezden evvelki yerleştikleri bir yerdir. Ondan önce İspanya’dan göç etmişlerdir. Akrabası Hüseyin Top, Edirne Müftülüğünde çalışmaktadır. Çocuk yaşta olmasına rağmen Edirne’nin en büyük camilerinden biri olan ‘Üç Şerefeli Cami’ye tayin edilir. Bu süreçte ilginç isimlerle tanışır. Bunlardan biri yolları hiç ayrılmayacak olan Aydın Bolak, biri Yaşar Tunagür diğeri ise Suat Yıldırım’dır.

Terörist başı Gülen ve Bülent Ecevit.
Terörist başı Gülen ve Bülent Ecevit.

Tunagür, bunu bir mektupla Ankara’ya askere gönderir. Mektup Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanı Reşat Taylan’a hitaben yazılmıştır. Burada bir müddet kaldıktan sonra, ileride Genelkurmay başkanlığı yapacak olan Orgeneral Cemal Tural’ın yanına, İskenderun’a gönderilir. Uzun süre FETÖ’nin etkili isimlerinden biri olan Latif Erdoğan kitabında, İskenderun’a telsizci olarak gönderilen Gülen’i oradaki yetiştiren kişinin Başçavuş Arif Teker olduğunu belirtiyor. Gülen’in ise bu durumu “Necdet Bey’in kahramanlığını hiç unutmayacağım. Binbaşıymış. Ben onu yarbay zannediyordum. Göz doktoruydu. Benimle görüşmek yasak olmasına rağmen tel örgüleri atlayarak resmî urbasıyla içeri girdi. Boynuma sarıldı. Bu zat denizci olduğu için askerler rütbesini de karıştırıp ‘Bu nasıl asker. Albaylar, paşalar onunla görüşüyorlar’ deyip epey korkmuşlar... Daha sonra görüştüğümüzde anlatmıştı: ‘Sen nasıl olur gider bir erin yanına da ona sarılırsın’ demişler. O da ‘O bir er değil. O başka bir adam. Ben onun ayaklarını bile öperim’ demiş...” (s.62)

O dönemim şartlarında asker içinde ve sivillere vaazlar verdirilir. Askerliğini bitirip İzmir’e, ardından Erzurum’a gider. Komünizmle Mücadele Derneği’nin Erzurum Şubesi’ni kurar. CHP’nin Halk Evleri Divan başkanlığını yapar. Edirne’ye dönünce, terfi ettirilir. Tayini İzmir’e çıkarılır. Burada Mesih ve Mehdiliği’ni ilan eder. Sabetay Sevi’nin evinin yanına karargâhını kurar. Masonluğa intisap eder.

Sabatay Sevi.
Sabatay Sevi.

Devşirerek örgütüne dâhil ettiği kişileri devlete sızdırır. Tüm darbeleri destekler. Darbelerden güçlenerek çıkar. Devletin her alanına nüfuz etmeye çalışır. Binlerce adamını devletin bütün kılcal damarlarına yerleştirir. Vehbi Koç başta olmak üzere iş dünyasınca desteklenir. NATO Gladyosu adına sarsıcı cinayetlere imza atar. Tümünü adlî ve güvenlik makamlarındaki adamları sayesinde kapattırır. Vatikan’a, Papa’ya intisap eder. CIA, MOSSAD ve diğer istihbarat teşkilatlarının yanısıra Cizvit, Moon, Opus Dei, Sayntoloji gibi örgütlerle ile güçlü bağlar kurdurulur. Dünyaya açılır ve 1999’da Amerika’ya firar eder. 15 Temmuz 2016’da Türkiye’yi tümüyle ele geçirme hareketi başlatıp hezimete uğrar. Hâlen Pensilvanya’daki korunaklı üssünde sihir ve büyücülük faaliyetlerini yürütüyor.

Yaşar Tunagür kimdir?

Aslen Siirt, Şirvanlı. Rumi 1340, İstanbul Beşiktaş’ta Serencebey yokuşunun başında bir konakta doğar. Akaretler’deki 46. İlkokuldan mezun olur. Sonra Cihangir’e taşınırlar. Kabataş Lisesi’ne kayıt yaptırır. DPT Müsteşarlığı, senatörlük ve Ticaret Bakanlığı da yapacak ve 1965’te MİT Genel Sekreterliği’ne getirilecek olan Hurşit Kemal Cantürk ile aynı sınıfta, aynı sırada okur. Kabataş Lisesi’nde okuyan Naim Talu gibi kişilerle de arkadaşlık kurar. Bu arkadaşlıklar Ankara Tapu Kadastro Lisesi mezunu Tunagür’e bütün gizli ve şifreli kapıların açılmasını sağlayacaktır.

Yaşar Tunagür.
Yaşar Tunagür.

Demirel ailesi ile çok derin bir ilişki kurar. Yükseliş Mason Locası üyesi Süleyman Demirel’in kardeşi Hacı Ali Demirel ile Yükseliş Koleji’ni kurar. Demireller mi onun, o mu Demirellerin amiridir dışarıdan bakınca ayırt edilemez. Lise mezunu olmasına rağmen Demirel başbakan olduğunda Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getirilir. Diyanet’i hallaç pamuğu gibi atar. DİB Başkanı Cezayir’e resmi görevle gittiğinde uçakta görevden aldırır. Edirne Müftülüğünden sonra İzmir’e tayin olur.

Baş terörist Fetullah Gülen ve Süleyman Demirel.
Baş terörist Fetullah Gülen ve Süleyman Demirel.

İzmir’den Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilince Gülen’i İzmir’e tayin ederek Kestanepazarı’nda terör örgütünün teşkilatlanması başlatılır. Devrinin “en karanlık adamı” adını alan Tunagür, MİT Müsteşarı General Fuat Doğu’nun en yakın adamlarındandır. Arapçası zayıf olduğu için vahim tercüme hataları yapar. Masonik Manevi Cihazlanmacılar ile yakın teması vardır. 1949’da Ispartalı, rütbesi düşük ancak etkili bir emniyet görevlisinin kızıyla evlenir. FETÖ Lideri Gülen’in akıl hocası ve hâmisi olan Tunagür, Cumhuriyet Senatosunca çokça soruşturulur, hakkında çok sayıda rapor tanzim edilir, gizli oturumlar yapılır ama neticeye varılamaz. Tunagür, Cumhurbaşkanı Turgut Özal katledilmeden önce Gülen’e “Turgut kâfir oldu” der. Gülen ise bunu 4-5 kez tekrarlar. Latif Erdoğan bu durumu şu şekilde anlatıyor: Bir gün Fetul’e, Turgut Özal’ı kast ederek “Turgut kâfir oldu” dedi. Fetul bu direktif karşısında önce şaşırdı, fakat yapacağı başka bir şey de yoktu. Emre kayıtsız itaat edecekti. Bu karanlık dünyanın jargonunda “kâfir oldu” demek, ölümü hak etti demekti. Fetullah adamlarına gereken emri tebliğ etti ve bunların eliyle Turgut Özal katledildi.

Tunagür'ü de F. Gülen öldürttü

Gülen’in Tunagür’ü de öldürttüğünü dile getiren Latif Erdoğan şunları yazıyor: “Kasım Gülek zaten vefat etmişti. Üzeyir Garih öldürülmüştü. Aydın Bolak da vefat etmişti. O kadronun generallerinden kala kala bir Tunagür kalmıştı. O da kalp ve solunum yetmezliği teşhisiyle hastaneye yatırılır. Bir müddet sonra da iyileşir. Oğlu Mehmet Tunagür’ün bana anlattığına göre, taburcu olacağı için eşyaları hazırlanır. Hastaneden çıkmalarına artık dakikalar vardır. Son bir kere daha muayene etmek için doktorlar yanına girer. Tunagür onlar gidince tekrar yatağa düşer ve bir iki saat sonra da ölür. Bu hastane, son anda Hakan Fidan yetişmeseydi, Recep Tayyip Erdoğan’ın da ameliyat masasında kalacağı kesin olduğu rivayet edilen Sema Hastane’sidir. Yani, Fetul’un doktor kılığındaki infaz timini konuşlandırdığı yerdir. Şu tesadüfe(!) bakın ki, Fetul’un, Nur talebelerini istismar etme planında kendisine en büyük engel gördüğü Bediüzzaman’ın varislerinden Mustafa Sungur da aynı hastanede öl(dürül)müştür…”

Aydın Bolak kimdir?

Tam adı Ahmet Aydın Bolak. Osmanlı Meclisi Mebusanı üyesi Mehmet Vehbi Bolak’ın oğludur. Balıkesir milletvekilliği ve Bakanlık yapar. Aydın Bolak, FETÖ elebaşısı ile Diyanet’te göreve başlamasından kısa bir süre sonra tanışır ve ölümüne dek bu irtibat kopmaz. ‘Milliyetçi’ talebelere burs vermekle tanınan Aydın Bolak, 1961-1965 yıllan arasında tıpkı babası gibi CHP’den Balıkesir milletvekilli olur. Onu 27 Mayıs’ın ardından CHP’den milletvekili yapan kişi mason İsmet İnönü’dür. Onun siyasete girişini, Mesut Yılmaz’ın akrabası Türk Petrol Vakfı eski genel sekreteri Uğur Derman şöyle nakleder: “Aydın Bolak bir dönem CHP’den siyasete girdi, milletvekili oldu. İstediklerini gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü zaman siyasetten ayrıldı…” Vakfın Genel Sekreterliği’ni Derman’ın oğlu Selim Derman yürütüyor.

Aydın Bolak.
Aydın Bolak.

1965 sonrasında siyaseti bırakarak sanayi ve ticaret hayatına giren Bolak, başta petrol, turizm, gemi yapımı, yağ üretimi ve gıda olmak üzere birçok alandaki şirketlerin kurucusu, ortağı, yöneticisi olur. Uzun süre Türk Petrol Holding Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yürütür. Finansbank’ın kuruluşunda yer alır.

Kasım Gülek kimdir?

Cumhuriyet tarihi elbette Kasım Gülek’siz yazılamaz. Amerika’dan gelen bir mektupla Mustafa Kemal’in milletvekili yapılması talimatını verdiği Kasım Gülek, CHP’nin genel sekterliğini yapmış, bütün kirli ve karanlık ilişkilerine rağmen İsmet İnönü ile baş edememiştir. İttihat ve Terakki’nin Çukurova Bölge Sorumlusu olan Mustafa Rıfat (Nebioğlu)’ın oğlu olan Kasım, Robert Kolejinde okuyanlardan. Ardından Rockefeller bursu ile Colombia ve Cambridge’de devam eder eğitimine. Kadın düşkünü olan ve pek çok meşhur kişinin karısı ile gizli ilişkileri bulunan Kasım Gülek sonunda Pentagon ve CIA’in o meşhur Aylin’inin kız kardeşi Nilüfer Devrimel ile evlenir.

Kasım Gülek.
Kasım Gülek.

Aylin Devrimel Radomuslu Coates’in eniştesi olan Gülek, Türk ziraatını bitiren adam olarak geçer kayıtlara. Kasım Gülek, Fatih Camii haziresinde yatmakta olan Giritli Deli Mustafa Naili Paşa’nın yüzlerce torunundan biridir. Mustafa Naili Paşa ise Polya (İtalya) Yahudilerindendir. İstiklal Mahkemelerinin dört celladından biri olan Kılıç Ali yani Altemur Kılıç’ın babası da Kasım Gülek’in amcalarındandır. Yüzden fazla çocuğu olan Giritli Deli Mustafa Naili Paşanın kaç torunu olduğunu; Gülek ve Kılıç aileleri dâhil nerelere nüfuz ettiklerini bir düşünün.