Irak Şiileri

Joyce N. Wiley, Irak Şiileri, Ekin Yayınları
Joyce N. Wiley, Irak Şiileri, Ekin Yayınları

Bölgenin uluslararası güçler tarafından petrol üzerinden pay edilmesinin yanında bir diğer problemi de mezhep ayrılıklarıdır. Irak Şiileri’nin geçmişte yaşadıkları tecrübeler şüphesiz bugünkü manzarayı anlamak için zaruret. I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan İngiliz işgalinden bu yana Irak Şiası’nın yaşadıkları, en başta da İslamî bir devlet hedefi yolunda sürdürülen mücadeleleri, Iraklı Şiilerin bugünkü davranışlarını belirlemektedir. Eser Irak Şiası’na ilişkin bu arka planı yansıtan bir çalışma. Güncel gelişmeleri daha doğru bir biçimde değerlendirmek ve geleceğe dair tutarlı tatminlerde bulunmak için Irak Şiası’nın yakın tarihini ele alan bu çalışma konu ile ilgili değerlendirilme yapılmadan evvel mutlaka görülmeli.