Kitap tanıtımı

Gerçek Hayat'ın 1031. sayısında hilafet temalı kitap tanıtımı
Gerçek Hayat'ın 1031. sayısında hilafet temalı kitap tanıtımı

Gerçek Hayat'ın 1031. sayısında hilafet temalı kitapların tanıtımları yer almaktadır.

Abdurrahman Dilipak, Vahdet Ama Nasıl?, İnkılab Yayınları

Abdurrahman Dilipak, Vahdet Ama Nasıl?
Abdurrahman Dilipak, Vahdet Ama Nasıl?

İslamiyet’in ilk ve en başlıca prensibidir vahdet. Tek bir halifenin şemsiyesi altında oluşan siyasî yapının da menşeini bu vahdet telâkkisi oluşturur zaten. Hemen herkesin en çok arzu ettiği şeydir bu. Hem Kur’ân bizi vahdete çağırmıyor mu zaten: “Ve topluca Allah’ın ipine yapışın, ayrılmayın...” “Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin.” “Muhakkak mü’minler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki size rahmet etsin.”

Ve Peygamber buyurmuyor mu? “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız.” Bize ne oluyor ki, aynı Allah’a ve aynı Peygamber’e (sav) inanan ve aynı Kitab’ı hayat rehberi olarak seçen kimseler, birbirimizden kopup dağılıyoruz? Eser vahdet düşüncesini ve ‘nerede yanlış yapığımızı’ açıklıyor bize. Yeniden tevhidin etrafında birleşmeye ve tekmil dünyaya adalet ve medeniyet anlatmaya davet ediyor.

Salman Sayyid, Hilafeti Hatırlamak, Vadi Yayınları

Salman Sayyid, Hilafeti Hatırlamak
Salman Sayyid, Hilafeti Hatırlamak

Eser İslam’ı, mevcut şartlar altında siyasî bir orijinallik olarak ifade edebilmenin imkânlarını arayan bir kitap. Halifeliğin ilgasının İslam dünyası için oldukça kritik bir eşik olduğunu söyleyen Sayyid’e göre, bu olayla birlikte, İslam dünyasında ideal idare biçiminin ne olacağı ve dahası İslam’ın siyaset ile olan münasebeti yeniden sorgulanmaya başlandı. Halifeliğin kaldırılması, Müslümanların içerisinde bulunduğumuz dünyada var oluşlarını da oldukça zorlaştırdı. Çünkü bu, Müslüman kimliğinin kendini ve tarihsel geçmişini ifade ettiği yegâne aracın da ortadan kalkması anlamına geliyordu. Bunun sonucunda, İslam dünyasındaki tartışmaların temel odağı, Müslümanların toplumsal hayata dair bakışlarını nasıl olup da yeniden kurumsallaştırabilecekleri sorusuna odaklanmaya başladı. Salman Sayyid, İslamcılığı tam da bu bağlamda anlamlandırmakta; ona göre halifeliğin ardından ortaya çıkan, İslam dünyasının neredeyse tamamına yayılan ve İslam’ın kamusal alanda bir karşılığı olmaması gerektiğini savunan “Kemalist” yönetimlere karşı İslamcılık, modernliğin alternatif versiyonları olabileceği iddiasıyla ortaya çıktı.

Mehmet Osmanlıoğlu, Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı, Büyüyen Ay Yayınları

Mehmet Osmanlıoğlu, Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı
Mehmet Osmanlıoğlu, Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı

Camiler Müslümanların ibadet mahalleri olduğu için mimarî yapılarına da hassaten itina edilmiş. Değişik coğrafyada farklı kültürlerin tezahürü olan bu mimarî abideleri bir ‘mimar’ın kaleminden okumaya ne dersiniz? Eserde yalnız camiin dış mekân özelliklerini değil iç mekâna dair hususiyetlerini de göreceksiniz. Duvarlardaki levhalardan, mihrap ve minber çeşitliliğine, ses akustiğinden halılara kadar birçok hususu okurken ‘bilmediğimiz ne incelikler varmış’ demekten kendinizi alıkoyamayacaksınız.

Bilhassa kitabın yazarının bir mimar oluşu ve meselelere mimarlık penceresinden bakışı ortaya konan görüş ve fikirlerin felsefî arka planını, hikmetini, derinliğini ele almayı tabiî kılmıştır. Kitapta bir yandan camilere dair teknik kurallar açıklanırken, öte yandan bu camilerin tarihi gelişimini ve camilerin birer bina olarak ihtiva ettiği ana unsurlarının ve yapı elemanlarının teknik tariflerinin yanında temsil ettiği inancın arka planıyla ilişkisi de ele alınmıştır.

  • KISA TANITIM
  • -Ed. M. Sabri Küçükaşçı-Ali Satan-Abdulkadir Macit, Geçmişten Günümüze Hilafet, İlem Yayınları
  • -Kadir Mısıroğlu, Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet, Sebil Yayınları
  • -Hasan Gümüşoğlu, İslâm’da İmâmet ve Hilâfet, Kayıhan Yayınları
  • -Mehmet Azimli, Halifelik Tarihine giriş, Çizgi Yayınları