Kitap tanıtımı

Gerçek Hayat'ın 1032. sayısında hac, kurban ve bayram temalı kitapların tanıtımları yapıldı.
Gerçek Hayat'ın 1032. sayısında hac, kurban ve bayram temalı kitapların tanıtımları yapıldı.

Gerçek Hayat'ın 1032. sayısında hac, kurban ve bayram temalı kitapların tanıtımları yer almaktadır.

Dursun Gürlek, Dersaadet'te Bayram Sabahları, Timaş Yayınları

Dursun Gürlek, Dersaadett'e Bayram Sabahları
Dursun Gürlek, Dersaadett'e Bayram Sabahları

Eski bayramlar, daha doğrusu bayramlarda eski hareket ve faâliyetler bambaşka bir edâ taşırdı. Zevkli idi de. Evleri boş bırakırcasına bayram namazı için câmiye koşanların, namazı müteakip evlere dönenlerle âilenin ve ev halkının bayramlaşmasının, yine âilenin büyüklerini ve akrabayı hanelerine kadar gidip ziyaret eylemenin, komşulara gidip gelmenin, büyüklere kadar koşarak el etek öpmenin, teşrifata dâhil ise muayede resmine gitmenin, değilse Saray-ı Hümâyun’a azimetin, oradaki erkânın odalarını birer birer dolaşmanın elbette bir zevki vardı. Osmanlı’dan günümüze intikâl eden âdetlerin bir bir yok olmaya yüz tuttuğu bir hengâmda örf ve ananemizi çokça hatırlamamız gerekir şüphesiz.

Eser, İstanbul’daki bayram sabahlarının ritüellerini anlatırken, dönemin atmosferine de götürüyor okuru. Ahşap evlerin önünden geçirip Arnavut kaldırımlarda yürütüyor…

Ed. Venetia Porter, Hac İslam’ın Kalbine Yolculuk, Edam Yayınları

Venetia Porter, Hac İslam’ın Kalbine Yolculuk
Venetia Porter, Hac İslam’ın Kalbine Yolculuk

Nerede yaşarsa yaşasın bütün Müslümanlar için Mekke’ye, yani Hz. Peygamber’in (sas) vahye mazhar olduğu yere, İslam’ın kalbine, hayatında en azından bir kere bile olsa gitmek son derece güçlü bir istek duyulan kutsal bir vazifedir. Her sene milyonlarca Müslümanı kendisine çeken hac, dünyanın her köşesinden hacıyı bir araya getiren kuvvetli bir bağdır.

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren, Müslüman hanedanların hükümdarları iki Harem’e hizmet etmiş ve oradaki mekânları yenileyip geliştirmişlerdir. Güzergâhlar boyunca konaklama ve koruma temin etmiş ve o muazzam senelik kervanların organizasyonunu üstlenmişlerdir. Debdebe, ihtişam ve dinî ritüeller bu kervanların yola çıkış merasimleriyle âdeta özdeşleşmiştir. Günümüz seyahat imkânlarından önce yolculuk uzun ve tehlikelerle doluydu. Hacılar çok uzak yerlerden kutsal topraklara ulaşmışlar ve bu seyahatler zihinlerde hatıralar ve görüntüler canlandıran el yazmalarına, fotoğraflara ve duvar resimlerine intikal etmek suretiyle belgelendirilmiştir.

Eser hem güzergâhı hem de Hac ile alâkalı olan muazzam obje görselleriyle bir şölen sunuyor adeta. Eğer mübarek ibadetimiz ile ilgili prestij bir kitabım olsun diyorsanız kütüphanenizde, bu eser tam ona hitap ediyor işte.

Vecdi Akyüz, İnsanlık Tarihinde ve İslam’da Kurban, Plural Publication

Vecdi Akyüz, İnsanlık Tarihinde ve İslam’da Kurban
Vecdi Akyüz, İnsanlık Tarihinde ve İslam’da Kurban

Kurban insanlık tarihinin en eski ve köklü ibadetlerinden biridir. İslam’da birtakım makul ve meşru ölçüler getirilerek kabul edilmiştir. Müslüman toplumların en yaygın ifa ettiği ibadetlerden biri olarak kurban, Hz. Peygamber’in hiç terk etmeden uyguladığı, ümmetinden maddî durumu elverişli olanların da mutlaka yerine getirmelerini istediği bir ibadettir. Kurban, manevî boyutunun yanı sıra toplumsal açıdan da çok büyük önem taşır. Bu eser, ilk olarak kurban ibadetinin insanlık tarihindeki gelişimini gözler önüne sermektedir. Daha sonra bu ibadetin İslam dinindeki hükümlerini ayet ve hadis dayanaklarıyla, bu çerçevede günümüzdeki uygulamaları sistematik ve anlaşılır biçimde göstermektedir.

  • KISA TANITIM
  • Âdem Karataş, Dünden Bugüne Kurban İbadeti, Eğitim Yayınları
  • Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Gayem Yayınları
  • Ömer Tuğrul İnançer, Mübarek Vakitler, Sufi Yayınları